Main Menu
User Menu
Reklama

Komandér křídla

Wing Commander

Wing Commander

Česky: Komandér křídla
English: Wing Commander
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Komandér
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Komander-kridla-t237645#668661Verze : 0
MOD
Reklama