Main Menu
User Menu

Poručík letky

Flight Lieutenant

Flight Lieutenant

Česky: Poručík letky
English: Flight Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poručík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Porucik-letky-t237647#668662Verze : 0
MOD