Gašparovič, Peter

     
Příjmení:
Surname:
Gašparovič Gašparovič
Jméno:
Given Name:
Peter Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Gašparovič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.07.1913 Veľká Lehota /
03.07.1913 Velka Lehota /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.10.2000 ?
06.10.2000 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Letky 3 SVZ
velitel Letky 41 SVZ
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- příslušník Slovenských vzdušných zbraní
- účastník protifašistického odboje
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Gasparovic-Peter-t188057#546514 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Gašparovič Gašparovič
Jméno:
Given Name:
Peter Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Gašparovič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1935 reálné gymnázium, Trenčín
DD.MM.RRRR-DD.MM.1935
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.10.1935-28.06.1936 Škola pro důstojníky letectva v záloze
30.09.1936-29.08.1937 Vojenská akademie
DD.10.1937-DD.06.1938 aplikační kurs pro poručíky letectva
01.10.1935-28.06.1936
30.09.1936-29.08.1937 Military Academy
DD.10.1937-DD.06.1938
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.08.1937 poručík letectva
01.10.1939 nadporučík letectva
01.01.1943 stotník letectva
DD.MM.1944 kapitán letectva
01.01.1946 štábní kapitán letectva
06.02.1947 major letectva (s účinností a pořadím od 1. 4. 1946)
29.08.1937 Lieutenant
01.10.1939 1st Lieutenant
01.01.1943 Captain
DD.MM.1944 Captain
01.01.1946 Staff Captain
06.02.1947 Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
28.06.1936-30.09.1936 Letka 10
29.08.1937-15.07.1938 Letka 85
15.07.1938-18.03.1939 Letka 71
18.03.1939-01.09.1939 Letka 10
01.09.1939-DD.04.1940 Letecký sklad
DD.04.1940-03.11.1941 Vzdušný úrad a Veliteľstvo Vzdušných zbraní
03.11.1941-31.12.1942 Letecký pluk
04.04.1942-DD.MM.194R Náhradní peruť (velitel)
28.06.1943-01.03.1944 Letka 41 (velitel)
01.03.1944-30.08.1944 Veliteľstvo divíznej oblasti 2
29.10.1945-15.05.1946 náhradní letecký pluk
15.05.1946-01.09.1946 Letecké učiliště
31.09.1946-15.12.1946 Vojenská letecká akademie
15.12.1946-30.04.1948 Letecký pluk 44 (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
01.09.1948 - přeložen do zálohy
01.06.1950 - odňata hodnost
1990 - rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovník v. v.
-
Zdroje:
Sources:
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
Šumichrast, P.: Prvý bitevný útok slovenského letectva na východnom fronte (Vinnica–Niemirov, 20. júl 1941), Vojenská história, 4, 16, 2012, str.
69-81, Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Gasparovic-Peter-t188057#546515 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více