Main Menu
User Menu

Velitelství divisní oblasti 2 [1940-1944]

2nd Divisional District Command / Veliteľstvo divíznej oblasti 2

     
Název:
Name:
Velitelství divisní oblasti 2
Originální název:
Original Name:
Veliteľstvo divíznej oblasti 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1940
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství divisní oblasti 3
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
Obranná oblast 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1940-30.08.1944 Velitelství pozemního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1940-DD.MM.1944 Prešov, ? /
DD.MM.1944-30.08.1944 Liptovský Svätý Mikuláš, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1940-22.06.1941 Pilfousek, Rudolf (Plukovník)
22.06.1941-30.11.1941 Imro, Ján (Plukovník)
DD.04.1943-01.10.1943 Zverin, Ondrej (Plukovník)
01.10.1943-01.01.1944 Kuna, Pavol (Plukovník)
15.08.1944-31.08.1944 Bodický, Ladislav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.01.1941-22.06.1941 Brezány, Koloman (Podplukovník)
22.06.1941-13.07.1941 Jamriška, Dušan (Major)
01.01.1943-04.12.1943 Jamriška, Dušan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.10.1939-22.06.1941 Dělostřelecký pluk 2
01.10.1940-30.08.1944 Automobilní prapor 2
01.10.1940-23.06.1941 Jezdecký přezvědný oddíl 2
01.10.1940-22.06.1941 Pionýrsky prapor 2
01.10.1940-22.06.1941 Pěší pluk 4
01.10.1940-22.06.1941 Pěší pluk 5
01.10.1940-22.06.1941 Pěší pluk 6
01.10.1940-22.06.1941 Rota kanónů proti útočné vozbě 2
01.10.1940-22.06.1941 Spojovací prapor 2
12.08.1941-18.05.1944 Dělostřelecký pluk 2
12.08.1941-18.05.1944 Jezdecký přezvědný oddíl 2
12.08.1941-18.05.1944 Pionýrsky prapor 2
12.08.1941-18.05.1944 Pěší pluk 4
12.08.1941-18.05.1944 Pěší pluk 5
12.08.1941-18.05.1944 Pěší pluk 6
12.08.1941-18.05.1944 Rota kanónů proti útočné vozbě 2

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond
Cséfalvay, František: Vojenské dějiny Slovenska 5 (1939–1945). Bratislava, Magnet-press 2008.
Kliment, Charles K. – Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-divisni-oblasti-2-1940-1944-t75075#527798Verze : 2
MOD