Daly, Rowan Heywood

     
Příjmení:
Surname:
Daly Daly
Jméno:
Given Name:
Rowan Heywood Rowan Heywood
Jméno v originále:
Original Name:
Rowan Heywood "Bill" Daly
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Flying Officer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.03.1898 Terst /
30.03.1898 Trieste /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.06.1924 RAF Spittlegate /
05.06.1924 RAF Spittlegate /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké eso se 7 sestřely [5 zničené (3 sám, 2 sdílel), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 sražený do neřízeného pádu (sám)], z toho 4 během ruské občanské války [zničené (2 sám, 2 sdílel)]
- zahynul při vzdušné srážce v D.H.9a s jiným D.H.9a ze své perutě
- british flying ace with 7 claims [5 destroyed (3 solo, 2 shared), 1 destroyed in flames (solo) and 1 driven out of control (solo)], thereof 4 during russian civil war [destroyed (2 solo, 2 shared)]
- died in mid-air collision in D.H.9a with another D.H.9a of his Squadron
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rowan_Daly
http://www.theaerodrome.com/aces/england/daly.php
URL : https://www.valka.cz/Daly-Rowan-Heywood-t237142#655456 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Daly Daly
Jméno:
Given Name:
Rowan Heywood Rowan Heywood
Jméno v originále:
Original Name:
Rowan Heywood "Bill" Daly
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
13.08.1916 poručík (dočas., na zk.)
11.05.1917 poručík
DD.12.1917 nadporučík
21.01.1919 kapitán
04.08.1920 nadporučík
13.08.1916 Flight Sub-Lieutenant (temp., on prob.)
11.05.1917 Flight Sub-Lieutenant
DD.12.1917 Flight Lieutenant
21.01.1919 Captain
04.08.1920 Flying Officer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.08.1914-DD.02.1915 14. prapor, Londýnský pluk
DD.02.1915-13.08.1916 electrical engineering unit
13.08.1916-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1917-DD.09.1917 peruť RNAS domácí obrany
DD.09.1917-DD.MM.1918 10. námořní peruť RNAS (pilot)
DD.MM.1919-DD.03.1920 47. peruť RAF (pilot)
DD.MM.1922-14.05.1923 100. peruť RAF
14.05.1923-05.06.1924 39. peruť RAF
DD.08.1914-DD.02.1915 14th Battalion, London Regiment
DD.02.1915-13.08.1916 electrical engineering unit
13.08.1916-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1917-DD.09.1917 RNAS Home Defence squadron
DD.09.1917-DD.MM.1918 No. 10 Naval Squadron RNAS (pilot)
DD.MM.1919-DD.03.1920 No. 47 Squadron RAF (pilot)
DD.MM.1922-14.05.1923 No. 100 Squadron RAF
14.05.1923-05.06.1924 No. 39 Squadron RAF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rowan_Daly
https://www.theaerodrome.com/aces/england/daly.php
URL : https://www.valka.cz/Daly-Rowan-Heywood-t237142#655457 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více