Main Menu
User Menu
Reklama

Podporučík letky

Flight Sub Lieutenant

Flight Sub Lieutenant

Česky: Podporučík letky
English: Flight Sub Lieutenant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podporučík
Link to the Dictionary Entry Sub Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podporucik-letky-t241770#668706Verze : 1
MOD
Reklama