Main Menu
User Menu
Reklama

Letecký důstojník

Flying Officer

Flying Officer

Česky: Letecký důstojník
English: Flying Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojník
Link to the Dictionary Entry Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Letecky-dustojnik-t237648#668663Verze : 1
MOD
Reklama