Main Menu
User Menu

Charitonov, Fjodor Michailovič

Kharitonov, Fyodor Mikhailovich

Федор Михайлович Харитонов

     
Příjmení:
Surname:
Charitonov
Jméno:
Given Name:
Fjodor Michailovič
Jméno v originále:
Original Name:
Федор Михайлович Харитонов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.01.1899 Vasilevskoje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.05.1943 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 9. armáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
účastník 1. světové a občanské války
před 2. světovou válkou velel 2. výsadkovému sboru
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.rybmuseum.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#425254Verze : 2
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Charitonov
Jméno:
Given Name:
Fjodor Michailovič
Jméno v originále:
Original Name:
Федор Михайлович Харитонов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.12.1935 plukovník
04.11.1939 brigádní velitel
04.06.1940 generálmajor
20.12.1942 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.03.1941-01.06.1941 Velitel : 46. střelecký sbor
01.06.1941-14.09.1941 Velitel : 2. výsadkový sbor
09.09.1941-20.05.1942 Velitel : 9. armáda
02.07.1942-08.07.1942 Velitel : 6. záložní armáda
07.07.1942-20.12.1942 Velitel : 6. armáda
20.12.1942-21.05.1943 Velitel : 6. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

22.02.1938

Jubilejní medaile XX let Dělnicko-rolnické Rudé Armády (1938)
Jubilee Medal for 20 Years of Workers and Peasants Red Army (1938)
Юбилейная медаль ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии
-

22.10.1941

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

28.01.1943

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1942-1943/
Order of Kutuzov, 1st Class /1942-1943/
Opден Кутузова I степени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.rybmuseum.ru
ru.wikipedia.org
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#533229Verze : 2
MOD
Fjodor Michajlovič Charitonov sa narodil 11. januára 1899 v dedine Vasiľjevskoje, ktorá patrila pod Rybinský kraj Jaroslavskej gubernie. Dvojročnú základnú školu začal navštevovať v r. 1907 a po jej skončení nastúpil v roku 1909 do 2. Rybinského mestského učilišťa. Ako štrnásťročný nastúpil pracovať do vagónky Fenix, kde pracoval najskôr ako nahrievač nitov, potom ako pomocník a neskôr skladník. Potom pracoval ako vedúci účtovník v továrni dlaždíc Aksenova.


Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol povolaný do armády. Zúčastnil sa na potlačení bielogvardejskej vzbury v meste Rybinsk. V júli 1918 bol vymenovaný za predsedu výkonného výboru Komisie pre verejné školstvo a zároveň viedol robotnícky klub Rybinskej vagónky. Dňa 15. októbra 1918 bol prijatý za člena Ruskej komunistickej strany (boľševikov). Bojoval v občianskej vojne na východnom a južnom fronte, bojoval v radoch Čapajevskej divízie, v bitke pri Perekope bol zranený. Po vojne sa podieľal na výstavbe Dneperskej vodnej elektrárne. V rokoch 1921-1930 pracoval na vojenskom komisariáte, chodil do školy veliteľov práporov a študoval aj na akadémii generálneho štábu.


V roku 1931 bol vymenovaný za veliteľa streleckého pluku, o štyri roky na to (22.12.1935) bol povýšený do hodnosti plukovník. V tejto hodnosti vykonával v rokoch 1937-1941 funkciu náčelníka štábu 17. streleckej divízie 57. streleckého zboru a neskôr náčelníka štábu Moskovského vojenského okruhu. Uznesením rady ľudových komisárov bol dňa 04.06.1940 povýšený do hodnosti generál majora. Na jeseň toho istého roku bol Charitonov prevelený do štábu Moskovského vojenského okruhu ako náčelník jedného z oddelení, následne viedol oddelenie bojového výcviku. Do júla roku 1941 velil 2. výsadkovému zboru. Po napadnutí ZSSR je od júna 1941 zástupcom náčelníka štábu Južného frontu a od septembra toho istého roku preberá velenie 9. armády tohto frontu.


Od júla 1942 velí 6. armáde Voronežského frontu, neskôr Juho-západného frontu. Zo svojou jednotkou sa zúčastnil obranných bojov na Západnej Ukrajine, v Moldavsku a na Donbase. Vojská pod jeho velením sa výrazne prejavili počas Rostovskej obrannej operácie v roku 1941, v bitke o Stalingrad ako i v bojoch na Charkovskom smere.


Zomrel dňa 28.05.1943 v Moskve vo veku 44 rokov po ťažkej chorobe. Pochovaný je v Moskve na Novodevičom cintoríne.


V jeho rodnom meste Rybinsk je po ňom pomenovaná jedna z ulíc, na rodnom dome je umiestnená pamätná doska. Na hlavnej ulici mesta - Leninovom prospekte - je umiestnený pamätník slávnemu rodákovi.zdroj:
www.rybmuseum.ru
http://www.hrono.ru/biograf/bio_h/haritonov_fm.php
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#533276Verze : 2
MOD
Urna v kolumbáriu na Novodevičom cintoríne v Moskve.


zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#533280Verze : 2
MOD