Charitonov, Fjodor Michailovič

Kharitonov, Fyodor Mikhailovich
Федор Михайлович Харитонов
     
Příjmení:
Surname:
Charitonov Kharitonov
Jméno:
Given Name:
Fjodor Michailovič Fyodor Mikhailovich
Jméno v originále:
Original Name:
Фёдор Михайлович Харитонов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.01.1899 Vasilevskoje /
11.01.1899 Vasilevskoye /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.05.1943 Moskva /
28.05.1943 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 9. armády - Commander of the 9th Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- účastník 1. světové a občanské války
- před 2. světovou válkou velel 2. výsadkovému sboru
- zemřel v důsledku ťežké nemoci
- a participant in World War I and the Civil War
- before World War II, he commanded the 2nd Airborne Corps
- died as a result of a serious illness
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.rybmuseum.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#425254 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Charitonov Kharitonov
Jméno:
Given Name:
Fjodor Michailovič Fyodor Mikhailovich
Jméno v originále:
Original Name:
Фёдор Михайлович Харитонов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.12.1935 plukovník
04.11.1939 brigádní velitel
04.06.1940 generálmajor
20.12.1942 generálporučík
22.12.1935 Colonel
04.11.1939 Brigade Commander
04.06.1940 Mayor General
20.12.1942 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.rybmuseum.ru
ru.wikipedia.org
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#533229 Verze : 2
Fjodor Michajlovič Charitonov sa narodil 11. januára 1899 v dedine Vasiľjevskoje, ktorá patrila pod Rybinský kraj Jaroslavskej gubernie. Dvojročnú základnú školu začal navštevovať v r. 1907 a po jej skončení nastúpil v roku 1909 do 2. Rybinského mestského učilišťa. Ako štrnásťročný nastúpil pracovať do vagónky Fenix, kde pracoval najskôr ako nahrievač nitov, potom ako pomocník a neskôr skladník. Potom pracoval ako vedúci účtovník v továrni dlaždíc Aksenova.


Po vypuknutí prvej svetovej vojny bol povolaný do armády. Zúčastnil sa na potlačení bielogvardejskej vzbury v meste Rybinsk. V júli 1918 bol vymenovaný za predsedu výkonného výboru Komisie pre verejné školstvo a zároveň viedol robotnícky klub Rybinskej vagónky. Dňa 15. októbra 1918 bol prijatý za člena Ruskej komunistickej strany (boľševikov). Bojoval v občianskej vojne na východnom a južnom fronte, bojoval v radoch Čapajevskej divízie, v bitke pri Perekope bol zranený. Po vojne sa podieľal na výstavbe Dneperskej vodnej elektrárne. V rokoch 1921-1930 pracoval na vojenskom komisariáte, chodil do školy veliteľov práporov a študoval aj na akadémii generálneho štábu.


V roku 1931 bol vymenovaný za veliteľa streleckého pluku, o štyri roky na to (22.12.1935) bol povýšený do hodnosti plukovník. V tejto hodnosti vykonával v rokoch 1937-1941 funkciu náčelníka štábu 17. streleckej divízie 57. streleckého zboru a neskôr náčelníka štábu Moskovského vojenského okruhu. Uznesením rady ľudových komisárov bol dňa 04.06.1940 povýšený do hodnosti generál majora. Na jeseň toho istého roku bol Charitonov prevelený do štábu Moskovského vojenského okruhu ako náčelník jedného z oddelení, následne viedol oddelenie bojového výcviku. Do júla roku 1941 velil 2. výsadkovému zboru. Po napadnutí ZSSR je od júna 1941 zástupcom náčelníka štábu Južného frontu a od septembra toho istého roku preberá velenie 9. armády tohto frontu.


Od júla 1942 velí 6. armáde Voronežského frontu, neskôr Juho-západného frontu. Zo svojou jednotkou sa zúčastnil obranných bojov na Západnej Ukrajine, v Moldavsku a na Donbase. Vojská pod jeho velením sa výrazne prejavili počas Rostovskej obrannej operácie v roku 1941, v bitke o Stalingrad ako i v bojoch na Charkovskom smere.


Zomrel dňa 28.05.1943 v Moskve vo veku 44 rokov po ťažkej chorobe. Pochovaný je v Moskve na Novodevičom cintoríne.


V jeho rodnom meste Rybinsk je po ňom pomenovaná jedna z ulíc, na rodnom dome je umiestnená pamätná doska. Na hlavnej ulici mesta - Leninovom prospekte - je umiestnený pamätník slávnemu rodákovi.


www.rybmuseum.ru
http://www.hrono.ru/biograf/bio_h/haritonov_fm.php
URL : https://www.valka.cz/Charitonov-Fjodor-Michailovic-t125163#533276 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více