Čepela, Július

     
Příjmení:
Surname:
Čepela Cepela
Jméno:
Given Name:
Július Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Július Čepela
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.10.1976 Prešov /
30.10.1976 Prešov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 22. mechanizovaného práporu - Commander of 22nd Mechanized Battalion
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://22mprmi.mil.sk/93349/
https://22mprmi.mil.sk/93350/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Cepela-Julius-t237668#656984 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Čepela Cepela
Jméno:
Given Name:
Július Julius
Jméno v originále:
Original Name:
Július Čepela
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1996-DD.MM.2001 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.2007-DD.MM.2007 Canadian Land Forces Command and Staff College
DD.MM.1996-DD.MM.2001 Military Academy, Liptovsky Mikulas
DD.MM.2007-DD.MM.2007 Canadian Land Forces Command and Staff College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.2001-DD.MM.2003 veliteľ 1. mechanizovanej roty, Mechanizovaný prápor Trebišov
DD.MM.2004-DD.MM.2005 dôstojník skupiny výcviku G-3, Mechanizovaná brigáda
DD.MM.2005-DD.MM.2006 starší dôstojník Oddelenia riadenia operácií G-3, Mechanizovaná brigáda
DD.MM.2008-DD.MM.2009 starší dôstojník Oddelenia riadenia operácií G-3, 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2010-DD.MM.2011 náčelník S-3, 22. mechanizovaný prápor
DD.11.2011-DD.06.2012 Vedúci starší dôstojník-špecialista, Force Protection, Veliteľstvo KAF, Kandahár
DD.MM.2012-DD.MM.2014 vedúci starší dôstojník Oddelnia riadenia operácií G-3, 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2015-DD.MM.2018 náčelník Oddelnia riadenia operácií G-3, 2. mechanizovaná brigáda
DD.MM.2019-01.09.2020 náčelník Odboru plánovania a riadenia operácií, 2. mechanizovaná brigáda
01.05.2021-DD.MM.RRRR záloha
DD.MM.2001-DD.MM.2003 Commander of 1st Mechanized Company, Mechanizovaný prápor Trebišov
DD.MM.2004-DD.MM.2005 G-3 Training Group Officer, Mechanized Brigade
DD.MM.2005-DD.MM.2006 Senior Officer of the G-3 Operations Management Department, Mechanized Brigade
DD.MM.2008-DD.MM.2009 Senior Officer of the G-3 Operations Management Department, 2nd Mechanized Brigade
DD.MM.2010-DD.MM.2011 Chief of S-3 Department, 22nd Mechanized Battalion
DD.11.2011-DD.06.2012 Senior Leader Officer-Specialist, Force Protection, KAF Command, Kandahar
DD.MM.2012-DD.MM.2014 Senior Leader Officer of the G-3 Operations Management Department, 2nd Mechanized Brigade
DD.MM.2015-DD.MM.2018 Chief of the G-3 Operations Management Department, 2nd Mechanized Brigade
DD.MM.2019-01.09.2020 Chief of the Operations Planning and Management Department, 2nd Mechanized Brigade
01.05.2021-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://22mprmi.mil.sk/93349/
https://22mprmi.mil.sk/93350/?pg=1
https://mbpo.mil.sk/43735/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Cepela-Julius-t237668#656987 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více