Main Menu
User Menu

Mechanizovaná brigáda [2003-2006]

Mechanized Brigade

     
Název:
Name:
Mechanizovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
Mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2003
Předchůdce:
Predecessor:
1. mechanizovaná brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2006
Nástupce:
Successor:
2. mechanizovaná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2002-01.10.2006 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2003-01.10.2006 Prešov, budova velitelství

Velitel:
Commander:
01.10.2003-01.02.2005 Kováč, Miroslav (Brigádny generál)
01.02.2005-01.10.2006 Salaganič, Ján (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2003-DD.07.2005 Balucha, Ľuboš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2003-01.10.2006 Průzkumná rota
01.10.2003-01.10.2006 Mechanizovaný prapor Michalovce
01.10.2003-01.10.2006 Mechanizovaný prapor Trebišov
01.10.2003-01.10.2006 Prapor logistické podpory
01.10.2003-01.10.2006 Rota podpory velení
01.10.2003-01.10.2006 Tankový prapor
01.01.2005-01.10.2006 Smíšený samohybný dělostřelecký oddíl
01.04.2005-01.10.2006 Ženijní technická rota
01.07.2005-01.10.2006 Protiletadlová baterie
01.10.2005-01.10.2006 Rota ISTAR

Ručně vyplněné položky:
01.10.2005-30.09.2006 Rota ISTAR
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2003-30.09.2006
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, http://www.mil.sk/, archív autoraPoznámka :
Prieskumná rota, Ženijná technická rota, Rota podpory velenia, Protilietadlová batéria, Rota ISTAR zostave Mechanizovanej brigády používali spoločné pridelené krycie číslo VÚ XXXX
URL : https://www.valka.cz/Mechanizovana-brigada-2003-2006-t30326#295898Verze : 0
MOD
Mechanizovaná brigáda


Podřízené oddíly
01.10.2003-31.03.2005 Ženijný prápor
01.10.2003-30.09.2006 Mechanizovaný prápor Trebišov
01.10.2003-30.09.2006 Mechanizovaný prápor Michalovce
01.10.2003-30.09.2006 Tankový prápor
01.10.2003-30.09.2006 Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
01.10.2003-30.09.2006 Prápor logistickej podpory
Podřízené setniny
01.10.2003-30.09.2006 Prieskumná rota
01.04.2005-30.09.2006 Ženijná technická rota
01.10.2003-30.09.2006 Rota podpory velenia
01.07.2005-30.09.2006 Protilietadlová batéria
01.10.2003-30.09.2006 Rota ISTAR
Výzbroj a vybavení
01.04.2004-30.09.2006 BVP-1
01.10.2003-31.03.2004 BVP-2
01.10.2000-30.09.2006 OT-90
01.10.2003-30.09.2006 BPsV Svatava
01.10.2003-30.09.2006 9K111
01.10.2003-30.09.2006 98 mm mínomet vz.97
01.01.2005-30.09.2006 155 mm ShKH vz.2000 Zuzana
01.01.2005-30.09.2006 152 mm ShKH vz.77 Dana
01.10.2003-DD.MM.200R 9K35M3 Strela-10M3
DD.MM.200R-30.06.2009 9K38 Igla

Zdroj: http://www.mbpo.mil.sk/ ,Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora


Dňa 18. marca 2005 sa uskutočnil v 5.delostreleckej brigáde v Jelšave slávnostný nástup pri príležitosti ukončenia pôsobenia brigády v tejto posádke.
„Delostrelectvo v pozemných silách nezaniká“ povedal brigádny generál Maxim „5. delostrelecká brigáda je reorganizovaná, kde už od 1.januára 2005 vznikol v posádke Jelšava zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel, ktorý bude od 1.apríla 2005 redislokovaný do posádky Michalovce a zároveň týmto dňom vzniká raketometný oddiel ľahkej brigády zatiaľ v posádke Jelšava, ktorý bude postupne do 1.júla 2005 redislokovaný do posádky Rožňava“.
URL : https://www.valka.cz/Mechanizovana-brigada-2003-2006-t30326#109759Verze : 3