Main Menu
User Menu

22. mechanizovaný prapor [2006- ]

22nd Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
22. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
22. mechanizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Mechanizovaný prápor Michalovce
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Michalovce, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2006-24.07.2008 Michalko, Martin (Podplukovník)
25.07.2008-30.04.2010 Iboš, Zoltán (Podplukovník)
30.04.2010-09.11.2012 Kochanský, Ľubomír (Podplukovník)
09.11.2012-01.07.2017 Rapco, Ľubomír (Podplukovník)
01.07.2017-01.09.2020 Csery, Vincent (Podplukovník)
01.09.2020-DD.MM.RRRR Čepela, Július (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2006-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2006-DD.MM.RRRR 3 x mechanizovaná rota
01.10.2006-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2006-30.06.2009 rota palebnej podpory
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
01.10.2006-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
27.10.2006-DD.MM.RRRR Michalovský mechanizovaný prápor
03.09.2007-DD.MM.RRRR Mechanizovaný prápor generála Mikuláša Markusa
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.22mprmi.mil.sk/, archív autora,
URL : https://www.valka.cz/22-mechanizovany-prapor-2006-t47794#295709Verze : 1
MOD
Oficiálny znak 22. mechanizovaného práporu:
URL : https://www.valka.cz/22-mechanizovany-prapor-2006-t47794#220723Verze : 0
MOD
22. mechanizovaný prápor


Krycie číslo: VÚ 1102


Počet osob
cca 550
Podřízené jednotky
01.10.2006-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2006-DD.MM.RRRR 3 x mechanizovaná rota
01.10.2006-30.06.2009 rota podpory velenia
01.10.2006-30.06.2009 rota palebnej podpory
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia
01.07.2009-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
01.10.2006-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
Výzbroj a vybavení
01.10.2006-DD.MM.RRRR BVP-1
01.10.2006-DD.MM.RRRR OT-90
01.10.2006-DD.MM.RRRR BPsV Svatava
01.10.2006-DD.MM.RRRR Aligátor
01.10.2006-DD.MM.RRRR Aktis STA
01.10.2006-DD.MM.RRRR 9K111
01.10.2006-DD.MM.RRRR 98 mm mínomet vz.97
01.10.2008-DD.MM.RRRR 81mm mínomet vz.98Poznámka:
Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 27.10.2006 č. 5 bol práporu v súlade so zákonom 321/2002 Z.z. zapožičaný historický názov MICHALOVSKÝ MECHANIZOVANÝ PRÁPOR (s účinnosťou od 15.11.2006). Zapožičaním historického názvu sa zdôrazňujú tradície útvaru nadväzujúceho na 20. peší pluk a na ďalších jeho pokračovateľov. Charakteristickým znakom tejto skutočnosti je, že sídlom ich dislokácie je mesto Michalovce.
Na základe rozkazu č. 13 Prezidenta SR zo dňa 03.09.2007 o zapožičaní čestného názvu bol zapožičaný − "22. mechanizovanému práporu Michalovce" čestný názov "MECHANIZOVANÝ PRÁPOR GENERÁLA MIKULÁŠA MARKUSA".
Platnosť rozkazu od 03.09.2007


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Vestník MO SR č. 85/2007
URL : https://www.valka.cz/22-mechanizovany-prapor-2006-t47794#187054Verze : 0
MOD