Main Menu
User Menu

CZK - Provolání ÚV KSČ z 21. srpna 1968

Všemu lidu Československé socialistické republiky


Včera dne 20.8.1968 kolem 23.hod. večer překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.

V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země.

Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.

Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých orgánů zvoleni podle zákonů a jiných norem, platných v Československé socialistické republice.

Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění a vlády republiky a předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace.


Podepsáno Předsednictvo ÚV KSČ

Zdroj: totalita.cz a zvuková nahrávka na http://www.ustrcr.cz/cs/audio-1968
URL : https://www.valka.cz/CZK-Provolani-UV-KSC-z-21-srpna-1968-t75267#277553Verze : 0