Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze

Protokol o provedení formy kapitulace německých branných sil v Praze z 8.5. 1945


1) Plnomocník velitele německých branných sil podepisuje ujednání o způsobu stažení všech německých branných sil, inklusive letectva, všech velitelství, svazů zbraně SS, policie a všech státně i vojensky organizovaných jednotek oblasti Prahy a okolí. Počátek odchodu jednotek 8. května 1945 v 18.00 hodin.


2) Ujednání tato neovlivňují podmínky, které byly dány těmto jednotkám od velitelství spojeneckých (amerických, anglických a sovětských) bojových sil.


3) Německé ženy a děti, pokud neodejdou s jednotkami stahujícími se z Prahy, stojí pod ochranou Mezinárodního červeného kříže, který o ně pečuje a zařídí jejich odtransportování.


4) Všichni váleční zajatci spojeneckých národů a všechny internované a zatčené osoby budou ihned propuštěny a dány k dispozici Českým policejním orgánům.


5) Odevzdání zbraní provede se takto:


a) všechny těžké zbraně budou odevzdány po propuštění z Prahy na okraji města a převzaty do Československé národní armády,
b) letadla zůstanou na obou letištích v Ruzyni a ve Kbelích.


6) Odevzdání všech ostatních zbraní bude provedeno před dosažením americké demarkační čáry Československé národní armádě. Veškeré zbraně budou s municí a nic nebude úmyslně poškozeno.


7) K odbavení zákopnickotechnických záležitostí (nálože v mostech, podminování ulic, budov) určí zmocněný generál zvláštní předávací oddíly pod velením důstojníka (major Fehre).


8) Jednotky jsou oprávněny vzít ze skladiště nutná množství potravin. Zbytek bude v pořádku předán orgánům Československé národní armády.


9) České obyvatelstvo nebude činit obtíže odcházejícím jednotkám.


Dodatek protokolu:
Generál Toussaint prohlašuje, že svými silami potlačí případná hnízda odporu německých jednotek, které neuposlechnou jeho rozkazů.


Tento protokol okolo 16 hodiny podepsali:
Za Německou brannou moc : gen. Toussaint
Za ČNR a vojenské velení Povstání: gen. Karel Kutlvašr, mjr. Jaromír Nechanský, pplk. Jaroslav Kadainka, Josef Smrkovský, dr. Josef Otrlý, prof. Albert Pražák, pplk. František Bürger.


Zdroj:
Josef Slanina, Zdeněk Vališ : Generál Karel Kutlvašr, NV Praha 1993, ISBN 80-206-0331-X
URL : https://www.valka.cz/CZK-Protokol-o-provedeni-formy-kapitulace-nemeckych-brannych-sil-v-Praze-t60769#218842Verze : 0
Bez zajímavosti není ani osud těchto osmi lidí v poválečném Československu :
gen. Toussaint - v roce 1947 odsouzen na doživotí.
gen. Kutlvašr - v roce 1949 odsouzen na doživotí.
mjr. Jaromír Nechanský – odsouzen k smrti (popraven 15.6. 1950).
pplk. Jaroslav Kadainka - odsouzen k 17 rokům těžkého žaláře.
Josef Smrkovský - odsouzen k 15 rokům těžkého žaláře.
dr. Josef Kotrlý - od roku 1947 konzulární úředník v Kanadě, emigroval.
prof. Albert Pražák - zákaz výuky na fakultě.
pplk. František Bürger - degradován na vojína, odsouzen na 8 měsíců žaláře a poté poslán do pracovního tábora.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Protokol-o-provedeni-formy-kapitulace-nemeckych-brannych-sil-v-Praze-t60769#218845Verze : 0