Obraz Němce a Německa... (díl 13.)

Autor: Doc.PhDr. Jan Rataj, CSc. 🕔︎︎ 👁︎ 22.906

Obraz Němce jako pána Čecha, jenž má v prostoru Čech a Moravy prioritní domovské právo, byl českými aktivistickými publicisty podpírán historickou argumentací. J. Zlom, E. Vajtauer a E. Moravec v boji proti „českému bludnému historickému mýtu“ F. Palackého a jeho následovníků neváhali bohatě čerpat z historiografie českých Němců. Obraz společné česko-německé minulosti v zásadě odpovídal schématu protektorátních dějepisných učebnic, o čemž bylo již pojednáno. V tiskovině „Český mýtus - co nám lhaly dějiny“ E. Vajtauer smísil kritiku českých historických stereotypů z období českého nacionálního romantismu s oslavou tendenčního německého pojetí českých dějin. Češi byli prý v minulosti statickým netvůrčím národem vojáků. Za kulturní, technologicko-civilizační rozvoj vděčí pouze Němcům. „Kdyby nebylo moci a bohatství Říše, byly by Hradčany jen zajímavým komplexem hradním, ale nikdy by netvořily ono velkolepé, každé české srdce rozechvívající panorama nad Vltavou... Němci po 1 000 let byli pro nás mistry. Musíme se spokojit se slávou, že jsme byli žáky vtipnými a nadanými.“ Svou civilizační misí Němci náš životní prostor rozšířili. Dvojjazyčnost Čech je zcela přirozená, „půda naší vlasti stává se domovem nejen národa českého, ale i německého“. Česká snaha prohlašovat Němce za hosty v českých zemích je projevem hrubé nevděčnosti.

V našich dějinách tedy zůstává jedna konstanta a tou je skutečnost, že čím více je u nás Němců, tím lépe se českému národu daří.“ Kdyby nebylo německého národa, nebylo by ani národa českého, konstatoval E. Moravec. Pruská nadřazenost Němce vůči Čechovi byla v Moravcově publicistice vyjadřována i lexikálně. Slovo „Němec, německý aj.“ se zásadně pojilo s konstantními neměnnými apologetizujicími přívlastky, např.: „veliký národ německý, nejstatečnější německý voják“.

Reklama

Moravcova skupina postavila proti konzervativnímu modelu háchovského českého národovectví (český kulturní tradicionalismus, folklór, péče o jazyk), jenž mohl Čechy vzdalovat říšské myšlence a utvrzovat je ve své vzdorovité vazalské státnosti, kulturně „nadnárodní“ německé novoevropanství.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více