Main Menu
User Menu
Reklama

Obraz Němce a Německa... (díl 19.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕19.224
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Věrnost ideálům senzibilované humanity v podmínkách okupačního teroru si zachovala úzká skupina české evangelické inteligence. Apel, abychom „za žádnou cenu neopláceli Němcům střílením, pobíjením, atd...aby na našem národě neulpěla jejich krev“, nenašel živnou půdu k následování.

Ztotožnění Němce s bestií bylo patrné u všech českých nekolaborujících a neaktivistických politických proudů a sociálních skupin. „Nenávist k Němcům je strašná“, praví se ve zprávě domácího odboje z konce jara 1944, „protože není skoro rodiny v městech i na venkově, která by nebyla někoho ztratila popravou nebo nebyla postižena uvězněním některého příslušníka v koncentračním táboře. Nože si chystá stejně buržoasie jako dělnictvo. Zejména mezi našimi vojáky je zlé rozhořčení.

Reklama

V programovém prohlášeni Národního revolučního výboru ze září 1944 byl německý národ charakterizován jako „pustošivý“, který každých třicet let rozpoutává válku, aby vyhověl své přirozené povaze. Za typické znaku němectví byly pokládány „loupeživá síla, zvířečtělý duch a mravní špína “.

K obrazu bestie dospěli v září 1943 i komunisté v Čechách, i když k paušalizaci mezi Němcem a nacistou dochází u nich pozvolna. „Naučit se nenávidět - k smrti nenávidět své vrahy. Naučit se je bít, naučit se je zabíjet. Setřást ze sebe strach, úzkost z toho, že zabíjím. Uvědomit si, že fašista, německý okupant, není člověk, že je to jen tupé zvíře, vydrezírované k vraždění, které nemá žádné morálky, žádného lidského citu, ani záblesk vědomí, že jejich zákon je zákonem džungle, kde platí kdo z koho.

Křesťanskodemokratický politik a premiér československé vlády v Londýně Jan Šrámek zejména od vyhlazení Lidic pokládal německý národ za zvrácený ve své podstatě. V prohlášení čs. vlády k vyhlazení Lidic je z tohoto činu obviněn nejen Hitler a nacistické špičky, ale Němci jako celek, „kteří nejsouce přímo účastni na těchto zločinech proti právu a lidskosti - nicméně jim jakýmkoliv způsobem, ať přímo či nepřímo, napomáhají nebo jejich vlastní původce podporují“. Katolický politik Msgre Bohumil Stašek po návratu z koncentračního tábora veřejně označil Němce za zlé, pro něž neplatí žádné přikázání lásky k bližnímu. Pražský arcibiskup Josef Beran, vězněný za okupace na Pankráci, v Terezíně a v Dachau, pokládal odsun Němců za jedině spravedlivý. Navštěvoval sběrné tábory Němců a přijímal od německých kněží prosby o odpuštění za chyby, kterých se Němci dopustili.

Také prezident E. Beneš v rozhovoru s V. M. Molotovem akceptovat stanovisko, že „všichni Němci jsou zodpovědni za to, co dělají nacisté“. Benešův projev ke Státní radě 3. února 1944 byl již v tomto poletí koncipován. Totalitní válka není nacistickým objevem, ale tradičním německým fenoménem. Druhá světová válka překonala dosavadní německé války svou „pustou zvířeckostí“. „Slušný člověk nemůže dnes už věřit, že ta část německého národa, která obsazovala dobytá území se skládá ještě z lidí. Je to fakt hrozný, ale je to fakt.“ Neopomenul však ještě poznamenat, že „Nikdo, kdo konal svou povinnost vlasteneckou, a zejména také ti z Němců a Maďarů, kteří s námi šli od počátku a jdou s námi nyní, nemají se čeho bát“.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕19.224