Main Menu
User Menu

5. výcvikové středisko domobrany [1995-2001]

5. výcvikové stredisko domobrany

     
Název:
Name:
5. výcvikové středisko domobrany
Originální název:
Original Name:
5. výcvikové stredisko domobrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
Výcvikové středisko domobrany ?
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2001
Nástupce:
Successor:
Výcviková základňa mechanizovaného a tankového vojska, prieskumu a domobrany
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1995-01.10.2001 Generálny štáb ASR
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-01.10.2001 Žilina, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.1995-30.09.2001
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, www.mosr.sk, https://www.vsvap.mil.sk/7201/prapor-vycviku.php, archív autora, Armáda 1999, VIA MOSR 2000, ISBN 80-88842-25-5
URL : https://www.valka.cz/5-vycvikove-stredisko-domobrany-1995-2001-t83858#307540Verze : 0
MOD

Citace :

"Vojsko domobrany SR bolo zriadené v rezorte obrany v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. Podľa rozhodnutia Rady obrany štátu z 25. augusta 1995 bola ministrovi obrany uložená povinnosť vytvoriť organizačné jadrá brigád a rôt do 1. októbra 1995 a do 1. októbra 1996 ukončiť ich budovanie," odpovedal na otázky SME tlačový tajomník ministra obrany Mgr. František Kašický. Podľa jeho písomnej odpovede "domobrana je špecifickým druhom pozemného vojska Armády SR, ktorý sa vytvára počas brannej pohotovosti štátu. Domobranu tvorí 6 brigád a 37 rôt. Podlieha náčelníkovi Generálneho štábu ASR. Príslušníci domobrany budú vyzbrojení ľahkými ručnými zbraňami. V budúcnosti sa predpokladá doplnenie jednotiek domobrany protitankovou, protilietadlovou, ženijnou výzbrojou a technikou z Armády SR."....


.....Vzhľadom na voľné a vhodné ubytovacie a výcvikové priestory bolo v Žiline od 21. októbra 1995 zriadené Výcvikové stredisko domobrany armády SR, ktoré má plánovaných 150 tabuľkových miest, píše sa v odpovedi F. Kašického.www.sme.skĎalšie informácie o vzniku domobrany a prečo je Výscvikové stredisko práve v Žiline sú v článku www.sme.skCitace :

Výcvikové stredisko zriadili 21. októbra 1995 v Žiline. Vo februári 1998 poradca ministra obrany pre vojenské otázky Jozef Tuček konštatoval, že je vytvorených šesť brigád po 2 261 osôb a 37 rôt, pre prípad mobilizácie je k dispozícii materiálne zabezpečenie pre 25 000 domobrancov.udalosti.noviny.sk
URL : https://www.valka.cz/5-vycvikove-stredisko-domobrany-1995-2001-t83858#508262Verze : 0
MOD