Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 20.349

2. kapitola – Heraldické otázky Dračieho rádu

Samotný štít tiež obsahuje tradičné tinktúry (heraldické farby) charakteristické pre erby stredoveku – najmä zelenú a červenú. Ako sme si teda mohli všimnúť, rád má mnoho aspektov typických pre stredoveké rády. Predovšetkým štít so zobrazením draka (inak používaného symbolu i keď najpoužívanejším stredovekým symbolom na štítoch bol lev).

Napriek tomu chýbajú ďalšie insígnie, ktorými sa vyznačovali rády (i keď na rozdiel od štítu neboli pre erb nevyhnutné a v 15. storočí sa objavovali skôr zriedkavo, svoj najväčší rozkvet totiž tieto insígnie zaznamenali ešte v 12.-13.storočí – ide o prilbu a klenot a prikrývadlo).

Reklama

Významným prvkom je tiež kríž, ktorý zohrával taktiež veľmi dôležitú úlohu na stredovekých erboch (musíme si uvedomiť dôležitosť kresťanstva a moci cirkvi v stredoveku). Preto sa kríž stáva jedným z najčastejších symbolov, ktoré nachádzame na erboch. Objavuje sa tu pri tom v mnohých rozdielnych tvaroch a farbách. Hoci ho využívali predovšetkým cirkevné a duchovné rády, našiel časté uplatnenie i v radoch svetských a ani Žigmundov Dračí rád nebol výnimkou.

Posledným dôležitým prvkom doplňujúcim Dračí rád bol rádový odznak, ktorý zdobilo niekoľko predmetov, ktoré boli cisárovým osobným vlastníctvom a neskôr sa dostali i do jeho hrobky.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více