Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 25.962

1. kapitola – Zakladacia listina Dračieho rádu a základné údaje

12. decembra 1408 založil Žigmund Luxemburský svetskú rytiersku spoločnosť Draka, neskôr nazývanú Dračí rád. Netrvalo ani 2 mesiace a k rádu sa pridal Ernest Železný so všetkými rytiermi rádu Salamandra, čím prestíž Dračieho rádu ešte vzrástla. Insígniou Dračieho rádu bol stočený drak s chrbtom rozťatým do tvaru kríža a heslo: „O QUAM MISERICORS DEUS? IUSTUS ET PATIENS“ (Ó, aký milostivý, spravodlivý a trpezlivý je Boh). Najvýznamnejším dokumentom, z ktorého čerpáme informácie o založení rádu je jeho zakladacia listina:

Žigmund z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska,
Ramy, Srbska, Galície, Lodomérie, Kumánska a Bulharska,
brandenburský markgróf, arcikomorník Svätej ríše rímskej,
dedič český a luxemburský a Barbora, z tej istej milosti kráľovná
a manželka rečeného pána Žigmunda, spolu s prelátmi, barónmi a
predákmi nášho kráľovstva zavádzame, ako znamenie i obraz a
zámer zničenia onoho zradného nepriateľa, starodávneho draka
a jeho zhubných sprievodcov, totiž pohanských vojakov a iných
odpadlíkov akéhokoľvek pôvodu od pravej viery a Kristovho
kríža ako aj rôznych protivníkov našich kráľovstiev, ba i
samotnej svätej spásonosnej katolíckej viery pod zástavou
triumfujúceho Kristovho kríža. Znamenie, alebo podobu
do kruhu skrúteného draka, omotávajúceho si chvost
okolo krku a rozseknutého cez prostriedok chrbta po
dĺžke od vrcholu hlavy a nosa až po chvost a rozliatou krvou
s bielym a krvou nedotknutým vnútrom jazvy po rozseknutí
a s červeným krížom po dĺžke, rovnakým, ako ho majú tí,
čo bojujú pod zástavou onoho slávneho mučeníka Juraja
a nosia červený kríž v bielom poli a chceme, aby sa objavoval
skrze nás i nám verných barónov a predákov nášho kráľovstva
a aby bol verejne nosený podľa pravidiel spoločnosti.
2

Reklama

Už so samotnej zakladacej listiny Dračieho rádu sa dá mnohé vyčítať. Listina je typickým príkladom stredovekej literatúry – odvoláva sa na najvyššiu autoritu – na Boha, pričom pripomína jeho milostivosť, spravodlivosť, ale i trpezlivosť. Okrem výslovnej oslavy Boha, ju nájdeme aj v symboloch – kríž, porazený drak, zástavu mučeníka Juraja.


Zdroj: http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny_Lovagrend

Na prvý pohľad je zaujímavé, že sa okrem 22 šľachticov Uhorského kráľovstva zaraďuje medzi členov Dračieho rádu i Žigmundova druhá manželka. Ak si uvedomíme postavenie ženy v stredoveku môže sa nám to zdať prinajmenšom čudné – ako sa však dozvieme Žigmund nebol práve najlepším manželom a v období, kedy jeho trón nestál práve na najpevnejších základoch, navyše v stredoveku sa musel snažiť aspoň týmto spôsobom vytvárať ilúziu šťastného kráľovského páru. Možné je tiež, že tak chcel svoju manželku Barbaru Cejskú upokojiť, keďže musela prežívať jeho cudzoložstvá, o ktorých píše i Aeneas Silvius Piccolomini, neskorší pápež Pius II.

Veľmi dôležité je však všimnúť si miesta v zakladacej listine, ktoré priam vyzývajú ku križiactvu. Listina vyznáva boj všetkým pohanom, či odpadlíkom od viery, hlási sa Kristovým vojakom a k nositeľom kríža. Keď sme si teda uviedli zakladaciu listinu – ten základný stavebný kameň Žigmundovho dračieho rádu je na čase pustiť sa do riešenia problému, prečo ho vôbec Žigmund zakladal avšak predtým musíme poznať význam rádu na pozadí jeho symboliky i ďalších heraldických prvkov.


2VRTEĽ, Jaroslav: 8.storočí slovenskej heraldiky. Martin: Matica Slovenská, 1.vydanie, 1998, s.114.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více