Najlepší z rytierov

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 21.936

5. Epilóg – alebo Rytier, ktorý nebol rytierom

V roku 1181, alebo možno až v roku 1182 sa v Umbrijskom Assisi narodil rytier, ktorý vlastne nebol rytierom, križiak, ktorý vlastne nebol križiakom. On je v závere tejto práce a sám pri tom nebol veľkým bojovníkom, zároveň však bol väčším bojovníkom ako všetci spomenutí križiaci a rytieri. Bol to rytier srdca, muž ktorý naplnil stredoveký ideál do bodky.

Malý Giovanni (ako sa sprvu volal, kým neprišiel otec domov a nedal mu meno František) chodil do školy sv.Juraja. Akoby mu názov tejto školy určoval cestu jeho života. Toto malé dieťa tu dávalo veľký pozor, „keď kanonik Quido rozprával príbeh o svätom Jurajovi.53 A ako na neho táto príhoda pôsobila? „Mladý František od úžasu ani nedýcha. Ohromuje ho ten nádherný bojovník, ktorý na mohutnom koni obchádzal netvora. Šľachtic bol rytierom.54Tak sa cítil mladý muž, ktorému príhoda o svätom Jurajovi utkvela pevne v jeho pamäti. Rozhodol sa stať rytierom.

Reklama

Udalosti nabrali rýchly spád, keď v januári 1200 vypukla vojna s Perugiou. František samozrejme nemohol chýbať, veril, že prišiel čas na naplnenie jeho snov. Všetko sa však odohralo inak a tak „sa s Františkom stretávame medzi zajatými a porazenými spolubojovníkmi v Perugijskom väzení.55No nebol to veľký úspech, ale tento mladý muž veru nebol príliš dobrým vojakom na bojisku svetských vojen. V boji s Perugiou bol zrejme zajatý skôr ako vôbec stihol zasiahnuť do boja. Ešte nevedel, že jeho boj sa bude viesť inými prostriedkami.

Z väzenia prišiel zlomený muž, ktorý si však stále zachovával úsmev na tvári, hoci trýznený tuberkulózou. Na chvíľu sa mu zdá, že musí hľadať svoj zmysel života niekde inde, avšak „hrdinom dňa je istý dobrodruh zo Champagne, ktorý sa volá Gautier z Brienne.56 Tento dobrodruh si nárokuje grófstvo v Lecce, postupne však dobýva mesto za mestom. V Taliansku však nemal na „ružiach ustlané“ a dopadol napriek počiatočným úspechom katastrofálne. V roku 1204 však zapálil srdcia talianskej mládeže pre boj v križiackej výprave. „Výbušný a veľkomyslený František ihneď nasleduje jeho príklad.57 Bola to IV. križiacka výprava, ktorá viedla k dobytiu Konštantínopola a zhanobila ciele týchto výprav.

František ešte stále veril, že sa mu splní jeho sen o sláve. Stali sa však tri udalosti o ktorých chronologickom zoradení sa vedú polemiky: Zrejme nasledovali v tomto poradí – najprv František stretol úbohého šľachtica, ktorý sa vracal z boja úplne chudobný a zničený. Františkovi mu prišlo rytiera ľúto a sám to považoval za znamenie, že nemá ísť ďalej, preto dal rytierovi svoju nádhernú zbroj i brnenie. Potom mal však František sen, v ktorom sa ocitol v miestnosti naplnenej až po strop zbraňami, uprostred stálo dievča, ktoré mu povedalo: „Tie zbrane sú pre Teba a pre tvojich druhov.“ V tomto videl František potvrdenie svojich ambícií stať sa križiakom, hoci si to protirečilo so stretnutím chudobného šľachtica.

Posledným veľkým znamením bola noc v Spolete, v talianskom mestečku, kde sa zastavil. „Ako tak ležal, počul tajomný hlas, ktorý sa ho pýtal, komu chce radšej slúžiť, sluhovi, či Pánovi? Ak dáva prednosť Pánovi, nech sa vráti domov tam mu povedia, čo má robiť58 František sa vrátil a čoskoro sa stal svätcom, ktorý ďaleko prekonal rytierov, ktorý bojoval na poli lásky, v úpln ej chudobe a v zhode s evanjeliom.

Avšak zapojil sa i do V. križiackej výpravy (1217 – 1221). „Zúčastnil sa jej ako rytier bez zbrane. So súhlasom pápežského legáta sa dostal až k sultánovi El Kamilovi. František na neho tak zapôsobil, že dostal listinu (firmam), ktorá jemu i jeho bratom dovoľovala navštíviť sväté mestá vo svätej zemi.59 On sám vedel vybojovať väčšie víťazstvá ako skutoční rytieri, pretože on bol skutočným rytierom – rytierom srdca.


53 GREEN, Julien: Brat František. Bratislava: SERAFÍN, 1997, s.14.
54 tamtiež.
55 CARDINI, Franco: František z Assisi. Praha: Vyšehrad, 1998, s.59.
56 GREEN, Julien: Brat František., s.61.
57 tamtiež.
58 JURČOVIČ, Fidél: Svätý František a jeho rád. Trnava: Manu Script, 2001, s. 27.
59 Tamtiež .

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více