Dračí rád

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 17.126

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

1. Acta concilii Constantiensis, vyd. Henrich Finke, 4.zv., Munster, 1896/1928

2. Aeneas Silvius Piccolomini: De viribus illustribus, In: Bibliothek des literarischen

Reklama

3. Aschbach, Joseph von: Geschichte Kaiser Sigismunds, zv.1–4, Hamburg 1838–45

4. Ariz Suryal Aziz: The crusade of Nicopolis, London 1939

5. Brandmuller, Walter: Das Konzil von Konstanz 1414–18, zv.1

6. Bis zur Abrei, Sigismund nach Narbone, Padeborn-Munchen-Wien-Zurich, 1991

7. Buyken, Thea: Aenea Silvio Piccolomini, Sein Leben und werden bis zum episkopat, Bonn-Koln, 1931

Reklama

8. Ebstein, Wilhelm: Die letzte Krankheit des Kaisers Sigismund, In: MIOG 27, 1906, 678–682

9. Franzen, August: Das Konstanzer Konzil, In: Das Konstanzer Konzil, vyd.R.Baumer

(Wege der Forchsung 415), Darmstadt 1977, 165 – 207

10. Goller, Emil: Konig Sigismunds Kirchenpolitik 1404–1410, Freiburg 1901

11. Hollsteiner, Johannes: Kônig Sigismund auf dem Konstanzer Konzil, In: MIOG 41, 1926, 185 – 200

12. Jung, Carl Gustav: Sto dopisů. Praha: Sagitarius, 1.vydanie, 1996, 242 s.

13. Jushuger, Konrad: Die Berner Chronik, vyd. Gottlieb Sturder, Bern 1871

14. Kauffman, Adolf: Die Wahl Konig Sigismunds von Ungarn zum romischen Konige, Gottlingen 1879

Reklama

15. Main, Archibald: The Emperor Sigismund, Oxford 1903

16. Mályusz, Elemér: Das Konstanzer Konzil und das kongliche Patronatsreche in Ungarn (Studia historicca 18), Budapest 1959

17. Mályusz, Elemér: Sigismund in Ungarn 1378–1437, Budapest 1990

18. Piccolomini, Aenea Silvio: Die Geshichte Kaiser Fredriks III., Leipzig 1889

19. Piccolomini, Aenea Silvio: Briefe–Dichtungen, Munchen, 1966

20. Schulz, August: Die Kirchepolitik Konig Sigismunds auf dem Konstanzer Konzil bis zur Flucht Johans XXIII. (1413–1415), Berlin 1885

21. Stoob Heinz: Kaise Karl IV. und seine Zeit, Graz-Wien-Koln, 1990

22. Werner, Ernst: Die Geburt einer Grossmacht. Die Osmanen (1300–1481), Wien-Koln-Graz, 1985

23. Windecke, Eberhardt: Das Leben Konig Sigismunds, Leipzig 1886

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více