Main Menu
User Menu
Reklama

Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕16.639
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

5.IV. Žigmund a viera

Na základe toho, čo som doteraz predložil o Žigmundovi a jeho postoji k cirkvi, či o mytológi, ktorá ho ovplyvňovala je na čase, aby sme uzavreli otázku Žigmundovej viery. Ukázali sme si, že Žigmund rozhodne veriacim bol. Nakoniec: „V stredoveku nikto nespochybňoval, že Boh existuje. Bolo to mimo možností ľudského uvažovania. Pri tom nešlo o otázku strachu, ale také bolo individuálne vedomie ľudí.35Takže Žigmund v každom prípade bol veriacim.

Žigmund tiež o mnohom uvažoval: diskutoval so svojimi dvoranmi o teologických a filozofických otázkach, zaujímalo ho, či je duša človeka smrteľná, alebo nesmrteľná, materiálna, alebo nemateriálna.

Reklama

Ako sme si už načrtli problematický bol jeho postoj k pápežovi, ku ktorému nadobudol dosť pragmatický vzťah, pravdepodobne najmä v dôsledku schizmy, ale už dávnejšie neboli panovníci vždy v súlade s pápežom, nakoľko sa taktiež považovali za hlavu a to za hlavu rovnocennú i s pápežom.

V Žigmundovej viere a mystike môžeme tiež hľadať zdroj obrazov a symbolov, pre nás najmä symbol draka. Ide o fenomén: „... medzi bezprostredným vnímaním zmyslov a usudzovaním zasahuje pamäť a obrazotvornosť..., sú dôležitejšie ako zmysly. Prenášajú obrazy podľa zákonov asociácie, ale sú rovnako závislé na mysli ako i na srdci.36 Takto zasahovali symboly i Žigmunda.


35 VALENT, Tomáš
36 ŠPINDLÍK, Tomáš: Modlitba. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1.vydanie, 1999, s.185.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕16.639