Main Menu
User Menu
Reklama

37. dobrovolnická jezdecká divize SS [1945-1945]

37th SS Volunteers Cavalry Division / 37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division

     
Název:
Name:
37. dobrovolnická jezdecká divize SS
Originální název:
Original Name:
37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
8. jezdecká divize SS Florian Geyer & 22. dobrovolnická jezdecká divize SS Maria Theresa
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.02.1945-04.04.1945 Skupina armád Jih
04.04.1945-08.05.1945 XXXXIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
19.02.1945-26.02.1945 Gesele, Karl (SS Standartenführer)
26.02.1945-DD.03.1945 Fegelein, Waldemar (SS Oberführer)
DD.03.1945-08.05.1945 Gesele, Karl (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

19.02.1945-08.05.1945 Divizní jendotky SS 37
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Pojmenování jako 37. dobrovolnická jezdecká divize SS Lützow je pravděpodobně neoficiální
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#468440Verze : 0
MOD
37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#207157Verze : 0
STRUKTURA:


SS-Kavallerie Regiment 92
SS-Kavallerie Regiment 93 SS-Kavallerie Regiment 94?
(zbytek Freiwilligen-Kavallerie Regimentu der SS 52 od 22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa


SS-Panzerjäger Abt. 37
SS-Artillerie Abt. 37
SS-Pionier Abt 37
plus průzkumný, udržbářský a zdravotnický oddíl, většinou silně pod stavem mužstva
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#834Verze : 0
MOD
Divize byla zformována v Pressburgu během února a března 1945 z zbytků 8. SS Kavallerie Division Florian Geyer a 22. Freiwilligen Kavallerie Division der SS Maria Theresa, které byly téměř zničeny během tvrdých bojů u Budapeště předcházejícíh operaci "Jarní probuzení". V divizi byly i malé jednotky Maďarů z divize Honved.


37.divize SS utrpěla težké ztráty během bojů v severovýchodní části Vídně v březnu 1945 a téhož měsíce se nakonec se vzdaly americkým jednotkám v Rakousku.
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#2298Verze : 0
MOD
při formování v oblasti Bratislavy byl kromě zdrojů uvedených výše stav mužstva byl doplněn o maďarské a rumunské Hiwis.


Většina divize bojovala v oblasti moravského pole mezi Znojmem a městem Raab v sestavě XXXXIII AK pod 8. Armee, SS-Kampfgruppe Keitel u Wiener-Neustadt pod velením 6. SS Panzer Armee - po ústupových bojích směrem na západ padla divize do US zajetí u města Zwettel.


19.4.1945 udělo čestné jméno Lützov.


část mužů divize se podílena na masovém útěku ze zajateckého tábora "Altheim POW Camp" dne 13. května, když nedošlo k jejich propuštění narozdíl od obyčejných armádních vojáků.
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#171453Verze : 0
MOD