Main Menu
User Menu
Reklama

36. granátnická divize Waffen-SS [1945-1945]

36th Waffen-SS Grenadier Division

36. Waffen-Grenadier-Division der SS

     
Název:
Name:
36. granátnická divize Waffen-SS
Originální název:
Original Name:
36. Waffen-Grenadier-Division der SS
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dirlewangerova útočná brigáda SS
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
05.03.1945-17.02.1945 Dirlewanger, Oskar Paul (SS Oberführer)
17.02.1945-08.05.1945 Schmedes, Fritz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.03.1945-DD.MM.RRRR Weisse, Kurt (SS Obersturmbannführer)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.02.1945-DD.MM.1945 Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 681
20.02.1945-DD.04.1945 Tankový oddíl Stahnsdorf 1

Ručně vyplněné položky:
20.02.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 36
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-Waffen-SS-1945-1945-t118#468692Verze : 2
MOD
36. Waffen-Grenadier-Division der SS
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-Waffen-SS-1945-1945-t118#207140Verze : 0
STRUKTURA:


Únor 1945:
72.Waffen-Grenadier-Regiment der SS
73.Waffen-Grenadier-Regiment der SS
36. Artillerie Abteilung
36. Füsilier Kompanie
36. Nachrichtren-Kompanie
687.Pionier-Brigade (Heer)
1244th Grenadier-Regiment (Heer)
681st schwere-Panzerjäger-Abteilung (Heer)
Panzer Abteilung "Stansdorf I"
Pionier-Kompanie
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-Waffen-SS-1945-1945-t118#835Verze : 0
MOD
plánovaná jako Lotyšská č.3
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-Waffen-SS-1945-1945-t118#1348Verze : 0
MOD
Stručná historie 36. granátnické divize Waffen-SS

Jedna z nejvíce neblaze proslulých divizí, které byla zformována v rámci Waffen-SS. Její příslušníci se během povstání ve Varšavě v létě 1944 dopustili řady zvěrstev. Oskar Dirlewanger, velitel divize, byl veteránem 1.světové válka a dlouholetým přítelem Brigadeführer Gottloba Bergera - šéfa oddělení pro nábor členů do Waffen-SS. Dirlewanger byl v roce 1935 uvězněn za obscéní obtěžování nezletilých dívek a další sexuální delikty. Když byl propuštěn z koncentračního tábora, kde strávil 2 roky, Berger zajistil jeho přidělení k Legii Condor ve Španělsku během Španělské občanské války.

V roce 1940 byl vybrán pro zformování malého praporu složeného z bývalých trestanců, který v roce 1941 na území Polska působil jako trestní jednotka spadající pod divizi Totenkopf. Tato jednotka byla po krátkou dobu přidělena k Totenkopf Standarte 5, kdy měla zaúkol kontrolovat polská židovská getha. Její příslušníci měli rovněž na "starost" získávání pracovní síly, stráž pracovních táborů. Jednotka se rovnež účastnila řady protipartizánských akcí. Během této doby používala pro svou jednotku řadu jmen např. Wilddieb-Kommando Orianburg, Sonderkomando Dr Dirlewanger, SS-Sonderbattalion Dr Dirlewanger, Einsatz Battalion Dirlewanger, SS-Sturmbrigade Dirlewanger a naposled 36.Waffen-Grenadier-Division SS.

Od roku 1942 do 1944 se prapor rozrostl na sílu brigáda a poté i divize. Řada jeho příslušníků pocházela z německých věznic, hlídačů v koncentračních táborech a jednotka přilákala do svých řad i určitou část Rusů.
Jednotka byla odeslána do Ruska, kde jako policejní jednotka operovala proti partizánským skupinám. Její zvěrstva páchaná na civilistech byly známé, ale stížnosti ze strany armády byly Himmlerem ignorovány.
Sám Dirlewanger, v této době již téměř notorický alkoholik, měl na svědomí řadu svěrstev, ale nikdy za ně nebyl zcela potreastán. Za své "akce" v srpnu 1943 obdržel Německý kříž ve zlatě.

V roce 1944 bylo 4,000 příslušníků divize "Dirlewanger" bylo poslána do Varšavy, aby potlačilo místní povstání a záznamy o zvěrstvech dosáhly ještě hrozivější podobu. Zvěrstva dosáhly takové hrůzy, že armáda a dokonce řada velitelů SS odmítaly se na nich podílet a vyžadovaly své přeložení. Jako "odměnu" za svou činnost v průběhu Varšavského povstání obdržel Dirlewanger Rytířský kříž.
Jednotka byla postupně přeložena na Slovensko (SNP), do Maďarska a na Odru, kde byl Dirlewanger nakonec zraněn a opustil velitelský post. Zbytek jeho divize byl nakonec obklíčen Sověty a zmasakrován během posledního boje v ulicích Berlína v květnu 1945. Jedním z nejznámějších příslušníků divize byl Harald Momm, který byl velmi známým žokejem a vítězem derby. Ten byl degradován z hodnoti plukovníka na poručíka a poslán k této divizi za trest za své poraženecké a protihitlerovské poznámky. Momm skončil v sovětském zajetí, ale zachránil se a nakonec byl poslán zpět do Německa. Sám Dirlewanger byl v červnu 1945 v americkém zajetí ubit k smrti jeho polskou stráží. Nekteří příslušníci této divize, bývalí političtí vězni (komunisti a socialisti), desertovali k Sovětům. PO válce řada z nich zastávala funkce na úřadech komunistického Východního Německa.
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-Waffen-SS-1945-1945-t118#2433Verze : 0
MOD
Bojová síla (počet mužů):
1.července 1940 - 84
1.září 1940 - 300
4.února 1943 - 700
30.prosince1943 - 259
19.února 1944 - 1.200
17.dubna 1944 - 2.000
30.června 1944 - 971
15.srpna 1944 - 648
16.října 1944 - 4.000
29.prosince - 6.000
URL : https://www.valka.cz/36-granatnicka-divize-Waffen-SS-1945-1945-t118#2434Verze : 0
MOD