Terorismus

Autor: Anonymous 🕔︎︎ 👁︎ 20.835

2.1.4. Pět základních pilířů islámu

V Koránu je popisováno rovněž pět základních pilířů víry:

  1. vyznání víry - šaháda – tuto povinnost plní příslušník muslimské obce při každodenním pronášení modliteb o víře v jediného boha (Alláha) a jeho posla Muhammada. V širším smyslu také tím, že za svou víru bojuje a je připraven za ni položit život,
  2. modlitba – salát – tu musí provádět každý dospělý a duševně zdravý muslim pětkrát denně. Dále je třeba, aby on sám i jeho oděv byl čistý (tahára), aby zaujal správný modlitební směr (směrem k Mekce), znal modlitební časy (ráno za úsvitu, v poledne, odpoledne uprostřed mezi polednem a západem slunce, při západu slunce a v noci po vyhasnutí posledních červánků),
  3. almužna, náboženská daň – zakát – dnes už spíš běžná daňová povinnost, která vychází ze solidárního závazku odvádět vše, co pravověrný muslim osobně nepotřebuje, sociálně slabším. Zakát lze odvádět přímo těm, komu má připadnout, ale správnější je svěřit ho k rozdělení úřadům. Zvláštní místo zaujímá čistě dobročinný zakát poskytovaný formou almužny chudým na závěr ramadánu, který se těší úctě jako záslužný projev ryzí zbožnosti,
  4. třicetidenní půst během měsíce ramadánu – sawm – představuje pro všechny muslimy starší deseti let povinnost zdržet se jídla, pití a sexu během dne. K přerušení půstu dochází ihned po západu slunce, doporučuje se důkladně se posilnit ještě těsně před svítáním. Paradoxně celková spotřeba potravin během půstu v islámských zemích vzrůstá. Od půstu jsou osvobozeni pouze nemocní či staří lidé a dále těhotné a kojící ženy,
  5. pouť do Mekky – hadždž – by měl alespoň jednou za život vykonat každý dospělý muslim. Po jejím absolvování získává titul hádždží a těší se ve svém okolí úctě. Poutníci jsou po návratu vítáni slavnostní výzdobou domů a mešit. Trasu „Svaté pouti“ ilustruje následující obrázek:

1. Velká mešita v Mekce, kde pouť začíná i končí; 2. černý kámen Ka´ba na nádvoří Velké mešity – poutníci jej sedmkrát obcházejí; 3. pahorky Marva a Safá, mezi nimiž poutníci sedmkrát běží; 4. údolí Miná leží 11 km od Mekky, při cestě k planině Arafát tam poutníci nocují; 5. planina Arafát vzdálená 20 km od Mekky, kde poutníci celý den rituálně stojí; 6. Hora milosrdenství, k níž při stání hledí; 7. svatyně Muzdalifá, u níž na zpáteční cestě poutníci tráví noc; 8. údolí Miná je poslední zastávkou před návratem do Mekky, poutníci tam kamením zahánějí Satana a obětují ovci.

Reklama

Těchto pět základních pilířů víry bývá někdy rozšířeno ještě o tzv. džihád, jímž se bude podrobněji zabývat kapitola 2.2.1 v rámci zkoumání islámského fundamentalismu.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více