Main Menu
User Menu
Reklama

32. dobrovolnická granátnická divize SS 30. Januar [1945-1945]

32nd SS Volunteers Grenadier Division 30. Januar

32. SS Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar

     
Název:
Name:
32. dobrovolnická granátnická divize SS 30. Januar
Originální název:
Original Name:
32. SS Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.01.1945-08.05.1945 V. dobrovolnický horský sbor SS
Dislokace:
Deployed:
30.01.1945-DD.MM.RRRR Jamlitz, Výcvikový prostor SS Kurmark /

Velitel:
Commander:
30.01.1945-05.02.1945 Mühlenkamp, Johannes Rudolf (SS Standartenführer)
05.02.1945-17.02.1945 Richter, Joachim (SS Standartenführer)
17.02.1945-15.03.1945 Ax, Adolf (SS Oberführer)
15.03.1945-08.05.1945 Kempin, Hans (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.01.1945-01.03.1945 Lenz, Karl-Horst (SS Sturmbannführer)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický dělostřelecký pluk SS 32
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 86
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 87
30.01.1945-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 88
30.01.1945-08.05.1945 Intendanční pluk SS 32
30.01.1945-08.05.1945 Polní náhradní prapor SS 32
30.01.1945-08.05.1945 Ženijní oddíl SS 32
31.01.1945-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků SS 32
31.01.1945-08.05.1945 Protiletadlový oddíl SS 32

Ručně vyplněné položky:
30.01.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 32 30. Januar
Čestný název:
Honorary Name:
30.01.1945-08.05.1945 30. Januar
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.axishistory.com
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#468717Verze : 1
MOD
32. SS Freiwilligen-Grenadier-Division 30. Januar
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#207162Verze : 0
Stručná historie 32. dobrovolnické granátnické divize SS 30. Januar


Tato divize byla zformována koncem ledna 1945 v Kurmarku. Původně byla pouze bojovou skupinou (Kampfgruppe) pod názvem Kampfgruppe Kurmark.
Byla zformována z dobrovolníků, instruktorů a žáků výcvikových škol SS a dalších "ztracených duší". Byla nasazena do bojů na Odře v oblasti předmostí u Frankfurtu, kde během těžkých bojů v únoru a březnu 1945 utrpěla těžké ztráty. Část jednotek divize bojovala na jihu Berlína.
Některým zbytkům jejích jednotek se podařilo se podařilo v Tangermunde v květnu 1945 se vzdát Spojencům.
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#2431Verze : 1
MOD
Do února 1945 měla divize 12.000 mužů a byla zapojena do bojů na Odře u Frankfurtu, kde utrpěla těžké ztráty v únoru a březnu 1945. Část divize byla zničena v kapse Halbe. Další část bojovala v jižním Berlíně. Část divize se vzdala Američanům u Tanngermünde v květnu 1945.Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


2.-4.1945
V. SS Geb.korps
9. Armee
Weichsel
Frankfurt nad Odrou, Berlin, řeka Labe
URL : https://www.valka.cz/32-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-30-Januar-1945-1945-t113#171873Verze : 0
MOD