Main Menu
User Menu

3. dělostřelecká brigáda [1947-1950]

3rd Artillery Brigade

     
Název:
Name:
3. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
3. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
4. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
3. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.12.1948 Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
15.12.1948-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-15.09.1950 Příbram, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-18.10.1948 Bernas, Jan (Podplukovník)
18.10.1948-DD.05.1949 Bernas, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1947-DD.MM.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl 402
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký pluk 203
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký pluk 204
01.10.1949-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl 301
01.10.1949-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl 303
01.10.1949-15.09.1950 Dělostřelecký oddíl 313

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 0000 Příbram
01.10.1949-DD.MM.1950 VÚ 0000 Příbram
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (3. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/3-delostrelecka-brigada-1947-1950-t49488#191736Verze : 0
MOD