Main Menu
User Menu

3. těžká dělostřelecká brigáda [1950-1958]

3rd Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
3. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
3. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1950
Předchůdce:
Predecessor:
3. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
322. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1950-01.10.1958 Velitelství dělostřelectva 1. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
15.09.1950-01.10.1958 Strašice, ? /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-DD.MM.RRRR Pešan, Bohuslav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1952 Pešan, Bohuslav (Podplukovník)
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR Horký, Josef (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1955 Horký, Josef (Plukovník)
DD.MM.1955-30.09.1958 Vacek, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (3. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/3-tezka-delostrelecka-brigada-1950-1958-t118234#407125Verze : 1
MOD