Main Menu
User Menu

29. granátnická divize Waffen-SS (italská č. 1) [1945-1945]

29th Waffen-SS Grenadier Division (Italian No. 1) / 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1.)

     
Název:
Name:
29. granátnická divize Waffen-SS (italská č. 1)
Originální název:
Original Name:
29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Granátnická brigáda SS (italská č. 1)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.03.1945-DD.04.1945 Tzschoppe, Erwin (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.03.1945-08.05.1945 Divizní intendanční pluk SS 29
09.03.1945-08.05.1945 Dělostřelecký pluk SS 29 (italský dělostřelecký pluk č. 1)
09.03.1945-08.05.1945 Fyzilírský prapor SS 29
09.03.1945-08.05.1945 Granátnický pluk SS 81 (italský č. 1)
09.03.1945-08.05.1945 Granátnický pluk SS 82 (italský č. 2)
09.03.1945-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků SS 29
09.03.1945-08.05.1945 Ženijní rota SS 29

Ručně vyplněné položky:
09.03.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 29
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/29-granatnicka-divize-Waffen-SS-italska-c-1-1945-1945-t110#469859Verze : 2
MOD
29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1.)
URL : https://www.valka.cz/29-granatnicka-divize-Waffen-SS-italska-c-1-1945-1945-t110#207156Verze : 0
STRUKTURA:


81.Waffen-Grenadier-Regiment der SS
včetně Vendetta (II Battalion)


82.Waffen-Grenadier-Regiment der SS
29.SS-Artillerie-Regiment
29.SS-Panzerjäger-Abteilung
29.SS-Füsilier-Battalion Debica
29.SS-Nachrichten-Kompanie
29.SS-Pionier-Kompanie
29 SS-Ausbildungs und Ersatz Abteilung
29 SS-Officer training battalion
URL : https://www.valka.cz/29-granatnicka-divize-Waffen-SS-italska-c-1-1945-1945-t110#832Verze : 0
MOD
vznikla z 1. italské dobrovolnické brigády (1. Italienische Freiwilligen Sturmbrigade Milizea Armata - Prima Brigada dÁssalto della Legione S.S. Italia) z milicionářů a černokošiláčů po kapitulaci Itálie v přůběhu října 1943. nasazena u Anzia a proti partyzánům. Během spojenecké ofenzívy v roce 1945 bojovala 29. SS proti US 34. Division "Kansas City". Poté byla 29. SS roztříštěna a bojovala v malých jednotkách do kapitulace v květnu 1945.


v květnu 1944 přejmenována na Waffen Grenadierbrigade der SS, italienische Nr. 1


z ní v březnu 1945 vznikla 29. Waffen Grenadierdivision der SS, italienische Nr.1
Pluk Debica a Pluk Vendetta
URL : https://www.valka.cz/29-granatnicka-divize-Waffen-SS-italska-c-1-1945-1945-t110#1336Verze : 0
MOD
uniformy italských esesmanů byly o něco více zelenější než obvyklá barva polní šedi zbraní SS. na límečku měli znak své divize, tedy fascie, nebo i runy SS, výsostný znak na levé paži byl kombinací německé orlice, která držela v pařátech fascie. na pravé paži nosili štítek s italsko trikolorou a se svazkem prutů.
URL : https://www.valka.cz/29-granatnicka-divize-Waffen-SS-italska-c-1-1945-1945-t110#1337Verze : 0
MOD
Límcové výložky divize

Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/29-granatnicka-divize-Waffen-SS-italska-c-1-1945-1945-t110#332391Verze : 0