21. horská pěší divize [1939-1939]

21st Mountain Infantry Division
21 Dywizja Piechoty Górskiej

     
Název:
Name:
21. horská pěší divize
21st Mountain Infantry Division
Originální název:
Original Name:
21 Dywizja Piechoty Górskiej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
21. horská pěší divize
21st Mountain Infantry Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
21. horská pěší divize (po reorganizaci)
21st Mountain Infantry Division (after reorganization)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939 - 03.09.1939 Operační skupina "Bílsko"
03.09.1939 - 08.09.1939 Operační skupina "Boruta" 2)
24.08.1939 - 03.09.1939 Bielsko Operational Group
03.09.1939 - 08.09.1939 Boruta Operational Group
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-02.09.1939 Bílsko (Bielsko), ? /
03.09.1939-03.09.1939 Wadowice, prostor /
04.09.1939-04.09.1939 Kalwaria Zebrzydowska-Mogilany, ? /
05.09.1939-05.09.1939 Mogilany, ? /
06.09.1939-06.09.1939 Kłaj, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Wola Radłowska-Radłów, ? 3) /
08.09.1939-08.09.1939 Dąbrowa Tarnowska-Radomyśl Wielki-Kolbuszowa, ? / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-08.09.1939 Kustroń, Józef Rudolf(generał brygady) 5)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-08.09.1939 Pawłowicz, Zygmunt (podpułkownik dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-08.09.1939 21. lehký dělostřelecký pluk
24.08.1939-08.09.1939 21. těžký dělostřelecký oddíl
24.08.1939-06.09.1939 Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A č. 21
24.08.1939-DD.09.1939 21. ženijní prapor typu II 6)
24.08.1939-08.09.1939 Cyklistická rota č. 55
24.08.1939-DD.09.1939 Samostatná rota kulometů a doprovodných zbraní č. 52 6)
24.08.1939-08.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona č. 21
24.08.1939-08.09.1939 Asistenční rota č. 152
24.08.1939-08.09.1939 Telefonní rota 21. horské pěší divize
24.08.1939-08.09.1939 Radiová četa 21. horské pěší divize
24.08.1939-08.09.1939 Spojovací četa velitelství 21. horské pěší divize
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací parkové družstvo 21. horské pěší divize 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Pěší četa polního četnictva č. 21 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Polní soud č. 21 6)
DD.MM.1939-DD.09.1939 Polní nemocnice č. 502 6) 7)
24.08.1939-DD.09.1939 Zdravotnická rota č. 502 6)
DD.MM.1939-DD.09.1939 Polní bakteriologicko-chemická pracovna č. 502 6) 7)
DD.MM.1939-DD.09.1939 Polní dentistická pracovna č. 502 6) 7)
DD.MM.1939-DD.09.1939 Polní dezinfekčně-koupelová kolona č. 502 6) 7)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská rota velitelství 21. horské pěší divize 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Intendanční park typu I č. 502 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Zbrojní parková četa č. 502 6)
DD.MM.1939-DD.09.1939 Velitelství pochodové skupiny služeb č. 501, 502 6) 8)
DD.MM.1939-DD.09.1939 Dvouspřežná vozatajská kolona č. 505, 506, 507, 508 6) 8)
24.08.1939-DD.09.1939 Dvouspřežná vozatajská kolona č. 509, 510, 511, 512 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská četa č. 21 6)
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 59 (dvouspřežná) 6)
24.08.1939-08.09.1939 3rd Podhalanian Rifle Regiment
24.08.1939-08.09.1939 4th Podhalanian Rifle Regiment
24.08.1939-08.09.1939 202nd Reserve Infantry Regiment
24.08.1939-08.09.1939 21st Light Artillery Regiment
24.08.1939-08.09.1939 21st Heavy Artillery Battalion Type II
24.08.1939-06.09.1939 21st Motorized Antiaircraft Artillery Batery Type A
24.08.1939-DD.09.1939 21st Engineer Battalion Type II
24.08.1939-08.09.1939 55th Bicycle Company
24.08.1939-DD.09.1939 52nd HMG and Accompanying Weapons Company
24.08.1939-08.09.1939 21st Divisional Cavalry Squadron
24.08.1939-08.09.1939 152nd Assistance Company
24.08.1939-08.09.1939 Telephonic Company of the 21st Mountain Infantry Division
24.08.1939-08(?).09.1939 Radio Platoon of the 21st Mountain Infantry Division
24.08.1939-08(?).09.1939 Signal Platoon of the 21st Mountain Infantry Division Headquarter
24.08.1939-DD.09.1939 Signal Parc Squad of the 21st Mountain Infantry Division
24.08.1939-DD.09.1939 21st Militar Police Foot Platoon
24.08.1939-DD.09.1939 21st Field Court Martial
DD.MM.1939-DD.09.1939 502nd Field Hospital
24.08.1939-DD.09.1939 502nd Medical Company
DD.MM.1939-DD.09.1939 502nd Bacteriological and Chemical Field Study
DD.MM.1939-DD.09.1939 502nd Dentist Field Study
DD.MM.1939-DD.09.1939 502nd Desinfectant and Bath Field Convoy
24.08.1939-DD.09.1939 Service Company of the 21st Mountain Infantry Division HQ
24.08.1939-DD.09.1939 21st Supply Parc Type I
24.08.1939-DD.09.1939 502nd Armaments Park Platoon
DD.MM.1939-DD.09.1939 501st, 502nd Service Marching Group Command
DD.MM.1939-DD.09.1939 505th, 506th, 507th, 508th Two Horse Team Charioteering Convoy
24.08.1939-DD.09.1939 509th, 510th, 511st, 512nd Two Horse Team Charioteering Convoy
24.08.1939-DD.09.1939 21st Charioteering Platoon
24.08.1939-DD.09.1939 59th Charioteering Workshop (Two Horse Team)
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Po bojích s jednotkami 2. tankové divize o přechod přes řeku Dunajec ve dnech 07.-08.09.1939 byla část divize odříznutá na západním břehu řeky a část byla dočasně rozprášena. Velitelství divize ztratilo kontakt se svými jednotkami. Rozprášené jednotky byly postupně shromažďovány a divize byla 10. 09.1939 zrekonstruována. Z odříznuté části vznikla Skupina plukovníka Czubryta, která bojovala odděleně.
2) Operační skupina „Bílsko“ byla přejmenována na Operační skupina „Boruta“.
3) Štáb divize byl po boji v Radłowě rozprášen a jeho činnost byla obnovena až 09.09.1939 v Leżajsku.
4) Místa pobytu velitele divize.
5) 16.09.1939 padl v Ułazowě.
6) Datum zániku jednotky není ve zdrojích uvedeno.
7) Měly být mobilizovány v termínu do 6. dne všeobecné mobilizace zahájené 31. srpna 1939.
8) Měly být mobilizovány v termínu do 5. dne všeobecné mobilizace zahájené 31. srpna 1939.

Zdroje:
Sources:

Moś, Wojciech B.: Strzelcy Podhalańscy 1918-1939, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1989
Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front ´39 – Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, „Sowa-Press“ Sosnowiec 1999
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975
Sulich, Paweł: 21 Dywizja Piechoty Górskiej, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2018

URL : https://www.valka.cz/21-horska-pesi-divize-1939-1939-t60634#625044 Verze : 8
21 Dywizja Piechoty Górskiej w kampanii wrześniowej 1939 r.

dowództwo i sztab
dowódca dywizji – gen. bryg. Józef Rudolf Kustroń
dowódca piechoty dywizyjnej – wakat
dowódca artylerii dywizyjnej – płk dypl. Konstanty Kazimierz Ważyński
szef sztabu – ppłk dypl. Zygmunt Pawłowicz
kwatermistrz – kpt. dypl. Jan Kaliński
dowódca saperów – mjr Maksymilian Orłowski
dowódca łączności – mjr Józef Chebda
szef intendentury – kpt. Kazimierz Krupiczka
szef taborów – rtm. Stanisław Stefan Łomnicki
szef służby sanitarnej – mjr dr Antoni Ostaszewski
szef służby weterynaryjnej – mjr lek. wet. Franciszek Szkuta
szef służby sprawiedliwości – mjr Jan Bolesław Zieliński
szef służby duszpasterskiej – ks. kapelan rez. Stefan Misterek
komendant Kwatery Głównej – kpt. rez. Józef Korbut
oddziały i pododdziały
kompania gospodarcza – dowódca por. rez. Adam Lubowiecki
3 Pułk Strzelców Podhalańskich – dowódca ppłk Julian Czubryt
4 Pułk Strzelców Podhalańskich – dowódca ppłk dypl. Bronisław Warzybok
202 Pułk Piechoty Rezerwowy – dowódca ppłk Zygmunt Piwnicki (przydzielony do Dywizji w miejsce 1 Pułku Strzelców Podhalańskich wcielonego do 2 Brygady Górskiej)
21 Pułk Artylerii Lekkiej – dowódca ppłk Wojciech Pluta
21 Dywizjon Artylerii Ciężkiej – dowódca mjr Franciszek Szalek
21 Batalion Saperów – dowódca mjr Maksymilian Orłowski
21 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej – dowódca kpt. Borys Godunow
21 Szwadron Kawalerii Dywizyjnej – dowódca rtm. Zygmunt Marian Bergiel
55 Kompania Kolarzy – dowódca ppor. Karol Radwański
52 Kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej
21 Kompania Telefoniczna – dowódca kpt. Tadeusz Adamko
służby
502 Kompania Sanitarna – dowódca mjr dr med. Adam Hełczyński
502 Szpital Polowy – komendant mjr dr med. Stanisław Augustyn
pluton żandarmerii – dowódca kpt. Zenon Kazimierz Wysocki
sąd polowy nr 21
poczta polowa nr 18
kolumna taborowa parokonna nr 509
kolumna taborowa parokonna nr 510
kolumna taborowa parokonna nr 511
park intendencki nr 502
ośrodek zapasowy dywizji – dowódca ppłk Zygmunt Bezeg

Źródło: Ludwik Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976
URL : https://www.valka.cz/21-horska-pesi-divize-1939-1939-t60634#218557 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více