Main Menu
User Menu

Polní bakteriologicko-chemická pracovna [1939-1939]

Polowa pracownia bakteriologiczno-chemiczna/Bacteriological and Chemical Field Study

Polní bakteriologicko-chemická pracovna – Polowa pracownia bakteriologiczno-chemiczna – Bacteriological and Chemical Field Study


Byla mobilizována pro zdravotnickou službu armády a divize. Jejím úkolem bylo vyhledávání a rozpoznávání infekčních nemocí, zdrojů epidemie, otrav bojovými chemickými prostředky. Dalším úkolem bylo zkoumání a vyhodnocení využitelnosti zdrojů pitné vody a potravin po bakteriologicko-chemické stránce. Pracovna působila zpravidla při rozvinuté divizní polní nemocnici a byla podřízena přednostovi zdravotnické služby.

Tabulkové počty:
důstojníci – 1
poddůstojníci a vojíni – 7
koně – 2
vozy – 1


Podle mobilizačního plánu W2 měly být mobilizovány tyto pracovny:


Číslo pracovny Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Velitel pracovny Zdroj:
11 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (4.den) 2. legionářská pěší divize ? ?
12 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (5.den) 22. horská pěší divize ? ?
13 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (6.den) 24. pěší divize ? ?
31 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (7.den) 1 36. pěší divize (záložní) ? ? ?
61 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (14.den) 1 ? ? ?
62 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (14.den) 1 ? ? ?
63 Sborová nemocnice 10 Přemysl všeobecná (15.den) 1 ? ? ?
101 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná (4.den) 8. pěší divize ? ?
102 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná (5.den) 18. pěší divize ? ?
103 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná (6.den) 28. pěší divize ? ?
131 Sborová nemocnice 1 Varšava všeobecná (8.den) 41. pěší divize (záložní) ? ?
201 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (6.den) 3. legionářská pěší divize ? ?
202 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (4.den) 13. pěší divize ? ?
203 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (5.den) 27. pěší divize ? ?
231 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (11.den) 39. pěší divize (záložní) ? ?
261 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (14.den) 1 ? ? ?
262 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (15.den) 1 ? ? ?
263 Sborová nemocnice 2 Chełm všeobecná (19.den) 1 ? ? ?
301 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (5.den) 1. legionářská pěší divize ? ?
302 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (6.den) 19. pěší divize ? ?
303 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (7.den) 29. pěší divize ? ?
331 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (4.den) 33. pěší divize (záložní) ? ?
361 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (10.den) ? ? ?
362 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (11.den) ? ? ?
363 Sborová nemocnice 3 Grodno všeobecná (11.den) ? ? ?
401 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (4.den) 7. pěší divize ? ?
402 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (5.den) 10. pěší divize ? ?
403 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (6.den) 26. pěší divize ? ?
431 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (8.den) 44. pěší divize (záložní) ? ?
461 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (14.den) 1 Armáda "Lodž" ? ? ?
462 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (15.den) 1 Armáda "Lodž" ? ? ?
463 Sborová nemocnice 4 Lodž všeobecná (15.den) 1 Armáda "Lodž" ? ? ?
501 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (4.den) 6. pěší divize ? ?
502 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (6.den) 21. horská pěší divize ? ?
503 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (5.den) 23. pěší divize poručík (v záloze?) dr Antoni Donhaizer Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002
531 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (10.den) 1 45. pěší divize (záložní) ? ?
532 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (8.den) 1 55. pěší divize (záložní) ? ? ?
561 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (15.den) 1 Armáda "Krakov" ? ?
562 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (15.den) 1 Armáda "Krakov" ? ?
563 Sborová nemocnice 5 Krakov všeobecná (15.den) 1 Armáda "Krakov" ? ?
601 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná (5.den) 5. pěší divize ? ?
602 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná (6.den) 11. pěší divize ? ?
603 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná (4.den) 12. pěší divize ? ?
661 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná (13.den) 1 ? ? ?
662 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná (14.den) 1 ? ? ?
663 Sborová nemocnice 6 Lvov všeobecná (14.den) 1 ? ? ?
701 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (42 hod.) 14. pěší divize dr med. Adam Paczyński 2 docs.google.com
702 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (42 hod.) 17. pěší divize ? ?
703 Sborová nemocnice 7 Poznaň žlutá (54 hod.) 25. pěší divize ? ?
801 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (54 hod.) 4. pěší divize ? ?
802 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (48 hod.) 15. pěší divize ? ?
803 Sborová nemocnice 8 Toruň žlutá (42 hod.) 16. pěší divize ? ?
901 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná (6.den) 9. pěší divize ? ?
902 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná (4.den) 20. pěší divize ? ?
903 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná (5.den) 30. pěší divize ? ?
961 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná (11.den) ? ? ?
962 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná (15.den) 1 ? ? ?
963 Sborová nemocnice 9 Brest nad Bugem všeobecná (15.den) 1 ? ? ?POZNÁMKA:
1 - S ohledem na pozdní termín mobilizace a vývoj situace na bojišti, pracoviště pravděpodobně nebylo mobilizováno.
2 - Ve zdroji alternativně uvedený poručík Adam Facyński není ve schématismu z března 1939 uveden ve stavu důstojnického sboru zdravotnické služby.Literatura:
Regulamin Służby Zdrowia w polu, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1932 (použito se svolením majitele předpisu, Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich v Těšíně)
Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Warszawa 2002
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Polni-bakteriologicko-chemicka-pracovna-1939-1939-t122776#418679Verze : 0
MOD