Main Menu
User Menu

Radiová četa pěší divize [1939-1939]

Pluton radio dywizji piechoty/Radio Platoon of the Infantry Division

Radiová četa pěší divize - Pluton radio dywizji piechoty – Radio Platoon of the Infantry Division


Byla součástí mírové spojovací roty pěší divize. V průběhu mobilizace byla doplněna na válečné počty. Za průběh mobilizace byl zodpovědný velitel mobilizačního tělesa kromě materiální mobilizace, za kterou zodpovídal společně s velitelem administračního mobilizační jednotky, ke které byl přidělen. Nově byla tvořena pro záložní pěší divizi. Vojsková setnina válečného stavu byla určena k navazování a udržování spojení s nadřízeným velitelstvím a velitelstvími sousedujících jednotek.
Byla podřízena diviznímu náčelníkovi spojovacího vojska.


Sestava čety:
1) velitel a zástupce velitele
2) 4x radiové družstvo


Pravděpodobné počty čety:
důstojníci – 1
poddůstojníci a vojíni – 40
koně – 19
radiostanice typu RKD – 1-2
radiostanice typu N1/T - 2


Mobilizované radiové čety:Číslo čety Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Velitel čety Zdroj
1 Spojovací rota 1. legionářské pěší divize Vilno žlutá (30 hod.) 1. legionářská pěší divize 1. legionářský pěší pluk poručík Stefan Bernard Czernik Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
2 Spojovací rota 2. legionářské pěší divize Kielce žlutá (30 hod.) 2. legionářská pěší divize 4. legionářský pěší pluk ? ?
3 Spojovací rota 3. legionářské pěší divize Zamość všeobecná - 1. sled (4. den) 3. legionářská pěší divize 3. lehký dělostřelecký pluk poručík Jerzy Pyrkosz Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
4 Spojovací rota 4. pěší divize Toruň modrá (30 hod.) 4. pěší divize 63. pěší pluk podporučík Zygmunt Zdrodowski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
5 Spojovací rota 5. pěší divize Lvov všeobecná - 1. sled (3. den) 5. pěší divize 5. lehký dělostřelecký pluk poručík Wacław Władziński Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
6 Spojovací rota 6. pěší divize Krakov žlutá (30 hod.) 6. pěší divize 20. pěší pluk poručík Stefan Iberszer Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
7 Spojovací rota 7. pěší divize Częstochowa modrá (30 hod.) 7. pěší divize 27. pěší pluk poručík Andrzej Baranowski 6 Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 17, Londyn 1986
8 Spojovací rota 8. pěší divize Modlin modrá (30 hod.) 8. pěší divize 32. pěší pluk poručík Stefan Kotyński 5 Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
9 Spojovací rota 9. pěší divize Brest nad Bugem žlutá (30 hod.) 9. pěší divize 35. pěší pluk podporučík Juliusz Piotr Lewandowski www.dobroni.pl
10 Spojovací rota 10. pěší divize Lodž žlutá (30 hod.) 10. pěší divize 28. pěší pluk podporučík v záloze Wacław Witkowski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
11 Spojovací rota 11. pěší divize Stanisławów všeobecná - 1. sled (3. den) 11. pěší divize 11. lehký dělostřelecký pluk podporučík Zdzisław Włodzimierz Tuma (?) 2
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
12 Spojovací rota 12. pěší divize Tarnopol zelená (30 hod.) 12. pěší divize 54. pěší pluk podporučík Kornel Ludwik Pietruszewski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
13 Spojovací rota 13. pěší divize Równe zelená (30 hod.) 13. pěší divize 13. lehký dělostřelecký pluk podporučík (v záloze?) Stanisław Antoni Jabłoński 6 Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
14 Spojovací rota 14. pěší divize Poznaň modrá (30 hod.) 14. pěší divize 57. pěší pluk poručík Zbigniew Feliks Słuszkiewicz 2 Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
15 Spojovací rota 15. pěší divize Bydhošť modrá (30 hod.) 15. pěší divize 61. pěší pluk podporučík v záloze Bolesław Sołtysiński Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
16 Spojovací rota 16. pěší divize Grudziądz modrá (30 hod.) 16. pěší divize 65. pěší pluk poručík Jan Rochoń Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 8-9, Londyn 1983
17 Spojovací rota 17. pěší divize Hnězno žlutá (30 hod.) 17. pěší divize 69. pěší pluk poručík Walenty Maliszewski Głowacki, Ludwik.: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969.
18 Spojovací rota 18. pěší divize Łomża modrá (30 hod.) 18. pěší divize 33. pěší pluk ? ?
19 Spojovací rota 19. pěší divize Mołodeczno zelená (36 hod.) 19. pěší divize 86. pěší pluk podporučík Ernest Jaśkowiak Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986
20 Spojovací rota 20. pěší divize Baranowicze zelená (30 hod.) 20. pěší divize 78. pěší pluk podporučík Witold Nowak Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
21 Spojovací rota 21. horské pěší divize Těšín žlutá (36 hod.) 21. horská pěší divize 4. pluk podhalanských střelců podporučík Tadeusz Marian Krawczyński Przemsza-Zieliński, Jan: Śląski front '39.Obrona Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego we wrześniu 1939 roku, SOWA-PRESS, Sosnowiec 1999
22 Spojovací rota 22. horské pěší divize Přemysl zelená (30 hod.) 22. horská pěší divize 5. pluk podhalanských střelců poručík (v záloze?) ing. Marian Jerzy Przedpełski Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986+ Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
23 Spojovací rota 23. pěší divize Katovice modrá (30 hod.) 23. pěší divize 73. pěší pluk podporučík v záloze ing. Janusz Sułowski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
24 Spojovací rota 24. pěší divize Jaroslav všeobecná - 1. sled (3. den) 24. pěší divize 6. telegrafní prapor podporučík Janusz Józef Czarnecki Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
25 Spojovací rota 25. pěší divize Kalisz modrá (30 hod.) 25. pěší divize 29. pěší pluk poručík Mirosław Jan Grodzicki Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
26 Spojovací rota 26. pěší divize Skierniewice černá (30 hod.) 26. pěší divize 18. pěší pluk poručík Stefan Teofil Ostrowski Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
27 Spojovací rota 27. pěší divize Kovel zelená (30 hod.) 27. pěší divize 50. pěší pluk ? ?
28 Spojovací rota 28. pěší divize Deblin černá (30 hod.) 28. pěší divize 15. pěší pluk poručík (v záloze?) Władysław Cendrowski 6 Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
29 Spojovací rota 29. pěší divize Grodno žlutá (30 hod.) 29. pěší divize 29. lehký dělostřelecký pluk podporučík Józef Frąckowiak Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 18, Londyn 1986
30 Spojovací rota 30. pěší divize Brest nad Bugem zelená (30 hod.) 30. pěší divize 30. lehký dělostřelecký pluk podporučík Bohdan Plisowski Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Radiová četa Opevněného prostoru "Wilno" 3 Spojovací rota Opevněného prostoru "Vilno" 1 Vilno červená (30 hod.) 35. pěší divize (záložní) 33. lehký dělostřelecký oddíl ? ?
44 Radiotelegrafní pluk 1 Varšava žlutá (36 hod.) 33. pěší divize (záložní) 3. telegrafní prapor (rámcový) podporučík (poručík?) Edward (?) Bieńkowski Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
47 Radiotelegrafní pluk 1 Varšava žlutá (52 hod.) 36. pěší divize (záložní) 6. telegrafní prapor ? ?
Spojovací četa velitelství 38. pěší divize (záložní) 4 Výcviková spojovací rota SOP "Snów" Snów všeobecná - 1. sled (?) 38. pěší divize (záložní) 38. pěší divize (záložní) podporučík Tadeusz Franciszek Ksawery Pierczyński Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
50 Spojovací rota vzdělávacího střediska pěchoty Rembertów všeobecná - 2. sled (3. den) 39. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko pěchoty podporučík (v záloze?) Wacław Kotański 6 Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
52 Radiotelegrafní pluk 1 Varšava všeobecná - 1. sled (3. den) 41. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor podporučík Eugeniusz Holc Kryska-Karski, Tadeusz: Materiały do historii Wojska Polskiego, zeszyt nr 17, Londyn 1986
55 Radiotelegrafní pluk 1 Varšava všeobecná - 1. sled (4. den) 44. pěší divize (záložní) Vzdělávací středisko spojařů a 1. telegrafní prapor ? ?
56 Radiotelegrafní pluk 1 Varšava všeobecná - 1. sled (4. den) 45. pěší divize (záložní) 5. telegrafní prapor ? ?
60 Spojovací rota 28. pěší divize Deblin černá (42 hod.) Intervenční sbor 15. pěší pluk rotný aspirant Ludwik Krępski Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
66 Spojovací rota 23. pěší divize Katovice modrá (42 hod.) 55. pěší divize (záložní) 73. pěší pluk ? ?
POZNÁMKY: 1 - S četou byl mobilizován a odeslán k divizi rovněž personál a radiovybavení pro spojovací parkové družstvo pěší divize.
2 - Pravděpodobně. Dle schématismu z března 1939 byl velitelem radiové čety ve spojovací rotě divize.
3 - V úvodní verzi mobilizačního plánu měla číslo 31
4 - V úvodní verzi mobilizačního plánu měla číslo 49
5 - Głowacki, Ludwik.: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969 ho uvádí jako velitele Spojovací čety velitelství 8. pěší divize
6 - Ve schématismu z března 1939 není ve sboru důstojníků telegrafního vojska uveden.


V období bojů vznikly ještě tyto improvizované radiové čety
Samostatná radiová četa Velitelství obrany Varšavy – podporučík Zbigniew Zygmunt Młodzianowski
Radiová četa Velitelství obrany Modlinu – podporučík v záloze Czesław Mejro


Zdroje:
www.szpzl.rf.pl
www.dobroni.pl
http://pism.co.uk/B/BI9cp2.pdf


Literatura:
Cepa, Heliodor: Wybrane zagadnienia łączności armii II Rzeczypospolitej, Biblioteczka Automobilisty, Warszawa 2007
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Leonard, W.: Dowództwa i łączność. Obsada we wrześniu 1939. Polish Institute and Sikorski Museum. Archives Ref. No. B.I.9c
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/Radiova-ceta-pesi-divize-1939-1939-t122512#418165Verze : 1
MOD
Diskuse
Díky kolegovi petar72 bylo do tabulky vloženo jméno velitele čety č. 19.
URL : https://www.valka.cz/Radiova-ceta-pesi-divize-1939-1939-t122512#418591Verze : 0
MOD
Díky kolegovi M-i, jemuž tímto děkuji, jsem do tabulky umístil jména velitelů čet č. 7, 22, 29, 52 a opravil jméno velitele čety č. 16.
URL : https://www.valka.cz/Radiova-ceta-pesi-divize-1939-1939-t122512#418623Verze : 0
MOD
Díky novému zdroji, za který děkuji kolegovi petar72 z forum dws.org.pl, byla doplněna jména velitelů čet 3., 4., 5., 10., 12., 13., 15., 20., 23., 24., 26., 28., 38., 39., divize.
URL : https://www.valka.cz/Radiova-ceta-pesi-divize-1939-1939-t122512#424841Verze : 0
MOD