Main Menu
User Menu

1. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S" [1963-1965]

1st Air Base and Electronic Support Company "S"

     
Název:
Name:
1. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
Originální název:
Original Name:
1. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
1. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
1. letištní rota "S"
6. rota radiotechnického zabezpečení "S"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1965 1. letištní prapor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.09.1965 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.09.1965 VÚ 7763 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL : https://www.valka.cz/1-rota-letistni-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-S-1963-1965-t50576#457308Verze : 0
MOD
1. rota letištního a radiotechnického zabezpečení "S"


Krycí číslo: VÚ 7763


Zřízení: 01.09.1963 - reorganizována nařízením čj. 005045-OMS-1963


Dislokace: České Budějovice


Nadřízená jednotka:
1. letištní praporZrušení: 01.09.1965 - reorganizována nařízením čj. 00100-OMS-1965 - rozdělena na:
1. letištní rotu "S" a 6. RTZ rotu "S"


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/1-rota-letistni-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-S-1963-1965-t50576#194194Verze : 0