Main Menu
User Menu

Československá socialistická republika [1960-1990]

     
Název:
Name:
Československá socialistická republika
Originální název:
Original Name:
Československá socialistická republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie 1)
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Prezidenti Československa
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá lidová armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Německá spolková republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika (do 1989), Polská republika (od 1989), SSSR, Maďarská lidová republika
Vznik:
Independence:
11.07.1960 přejmenováním Československé republiky
Zánik:
Dissolution:
28.03.1990 přejmenována na Československou federativní republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) nešlo o demokracii ale o vládu jedné strany - Komunistické strany Československa
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-socialisticka-republika-1960-1990-t90750#339416Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

26.8.1888 Narodil se brigádní generál František Kuník


11.11.1891 Narodil se brigádní generál Karel Štěpánský


26.3.1895 Narodil se sborový generál Vladimír Drnec (velitel Velitelství dělostřelectva hlavního štábu)


26.3.1896 Narodil se brigádní generál Josef Kostka


15.4.1901 Narodil se divisní generál Josef Škvařil (přednosta, VI. odbor (zdravotnický) Ministerstva národní obrany)

7.9.1903 Narodil se podplukovník Emil Novotný (náčelník štábu Hlavního vojenského velitelství )
1.4.1908 Narodil se podplukovník v.v. Zbyněk Roušar (Styčný a repatriační dôstojník pri 2. britskej armáde, Nemecko)


20.7.1908 Narodil se plukovník Mikuláš Lisický (1. čs. smíšená letecká divize zástupce velitele
)
9.12.1908 Narodil se brigádní generál Ján Malár (veliteľ delostreleckého oddielu 4. taktickej skupiny(1944)
)

24.4.1911 Narodil se - Jan Pelnář (ministr vnitra)


15.9.1911 Narodil se generálmajor vo výslužbe Anton Rašla (námestník hlavného vojenského prokurátora v Bratislave (1948)
)


26.3.1913 Narodil se armádní generál Otakar Rytíř (1. vojenský okruh, velitel)3.12.1915 Narodil se generálmajor Richard Tesařík (velitel 3. tankového praporu)


20.3.1916 Narodil se podplukovník v.v. Karel Vaš (zástupca prednostu Obranného spravodajství (OBZ)
)26.4.1917 Narodil se plukovník Rudolf Bejkovský


26.5.1923 Narodil se generálplukovník František Veselý (Západní vojenský okruh, velitel)


13.6.1923 Narodil se generálporučík Jaromír Machač (náčelník vojenské kanceláře presidenta republiky
)


21.11.1924 Narodil se generálplukovník Karel Rusov (Generální štáb, náčelník)

10.1.1925 Narodil se - Peter Colotka (predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky)


17.5.1926 Narodil se generálporučík Josef Brož (velitel 64. ženijní brigády)


26.5.1926 Narodil se generálporučík Ferdinand Hanzal (náčelník Hlavní technické správy)


27.4.1927 Narodil se generálporučík Jozef Remek (velitel 34. stíhací bombardovací letecké divize
)


8.5.1927 Narodil se generálmajor Jaroslav Kryl (zástupca náčelníka Politickej správy)


6.5.1928 Narodil se generálmajor Ján Kollár (hlavný vojenský prokurátor)


28.10.1928 Narodil se generálplukovníkvo výslužbe Jozef Hrebík (veliteľ 1. armády(1977-1981)
)


27.4.1929 Narodil se generálplukovník Jaroslav Klícha (Hlavní politická správa, náčelník)

27.3.1932 Narodil se generálporučík Michal Prelec (01.08.1961-31.07.1966 Velitel 11. stíhacího leteckého pluku
)

3.5.1933 Narodil se plukovník František Rypl (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupce velitele 8. stíhacího leteckého pluku
)


26.4.1934 Narodil se generálmajor Ervín Ľahký (náčelník Správy chemického vojska)25.5.1934 Narodil se generálmajor Jiří Diviš (náčelník Správy zahraničních vztahů)


17.4.1937 Narodil se generálmajor v zálohe Ján Repaský


23.5.1937 Narodil se generálmajor Miroslav Budský (Velitel chemického vojska ČSLA)
9.4.1940 Narodil se generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)


18.4.1940 Narodil se generálmajor Jiří Florián (náčelník Organizační a mobilizační správy)

19.5.1945 Narodil se generálmajor v zálohe Milan Podhoráni (veliteľ 3. delostreleckého pluku (1981-1985)
)

20.4.1947 Narodil se major Jozef Kopka (velitel 1. letky 11. stíhacího leteckého pluku)
27.3.1950 Narodil se plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)
18.4.1952 Narodil se brigádní generál Leo Klein (zdravotnický poradce a náčelník zdravotnického oddělení Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě
)24.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe Marián Mikluš (zástupca riaditeľa sekcie logistiky MOSR (1993-1998)
)
26.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe František Butko (veliteľ 2. armádneho zboru (1997-1999)
)13.4.1954 Narodil se brigádny generál vo výslužbe František Bartko (dekan fakulty pozemného vojska Akadémie Ozbrojených síl (1997-RRRR)
)
17.4.1954 Narodil se brigádní generál Rudolf Urban (rektor velitel Univerzity obrany
)


14.5.1955 Vzniká Varšavská smlouva.13.4.1956 Narodil se generál Milan Maxim (veliteľ Síl výcviku a podpory (2002-2004))
28.4.1957 Narodil se plukovník Stanislav Bero (riaditeľ Vojenskej polície)
29.4.1957 Narodil se brigádní generál Jan Vachek (velitel Velitelství vzdušných sil
)
8.5.1958 Narodil se brigádní generál Zdeněk Jakůbek (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky)9.4.1959 Narodil se generálporučík v zálohe Peter Gajdoš (vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO a (2010-2013)
)
8.5.1960 Narodil se generálmajor Bohuslav Dvořák (ředitel odboru vzdušných sil sekce MO
)
27.3.1961 Narodil se generálmajor Jiří Baloun (první zástupce náčelníka Generálního štábu)
8.5.1961 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe Jaroslav Kuča (tajomník ministra obrany (2001-2002)
)

22.3.1963 Narodil se plukovník Ján Burda
18.4.1965 Narodil se plukovník Ján Bujňák (náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl (2012)
)

31.5.1966 31.05.66 začal sa XIII.zjazd KSČ (trval do 4.júna), na ktorom bola zhodnotená predchádzajúca etapa vývoja socialistickej spoločnosti v ČSSR, atď.27.3.1967 Zemřel generálmajor Richard Tesařík (velitel 3. tankového praporu)


11.4.1967 Zemřel četař Karel Duchna (DD.MM.1967 posluchač 2.leteckého školního pluku)
28.4.1967 Narodil se plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)

16.3.1968 Konala sa mestská konferencia KSS v Bratislave, zúčastnili sa aj G. Husák a V. Biľak.

17.4.1968 V bratislavskej rafinérii Slovnaft bol do prevádzky uvedený nový komplex na prípravu polystyrénových vlákien.

20.4.1968 Konala sa krajská konferencia KSS v Bratislave, s prejavom vystúpil aj G. Husák.

30.4.1968 Na Bratislavskom hrade bol podpísaný zákon o česko-slovenskej federácii.

1.1.1969 Do platnosti vstúpil ústavný zákon o federálnom zriadení Československa, schválený Národným zhromaždením v októbri 1968.


6.5.1970 Medzi Československom a Sovietskym zväzom bol podpísaná Zmluva o priateľstve spolupráci a vzájomnej pomoci.

25.5.1971 Sa začal a do 29.mája trval XIV.zjazd KSČ, na ktorom sa zúčastnilo 1195 delegátov. Zjazd prerokoval „Správu o činnosti strany a spoločnosti od XIII.zjazdu KSČ“, ktorú predniesol vtedajší prvý tajomník ÚV KSČ G.Husák, „Správu ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ“, ktorú predniesol jej predseda M. Jakeš a referát podpredsedu vlády L. Štrougala o „hlavných úlohách hospodárskej politiky strany v rokoch 1971-75“.

23.3.1972 Zemřel brigádní generál František Kuník

10.1.1974 Zemřel plukovník František Rypl (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zástupce velitele 8. stíhacího leteckého pluku
)


13.2.1979 Zemřel divisní generál Josef Škvařil (přednosta, VI. odbor (zdravotnický) Ministerstva národní obrany)
17.4.1979 Zemřel brigádní generál Ján Malár (veliteľ delostreleckého oddielu 4. taktickej skupiny(1944)
)
21.4.1979 Zemřel podplukovník v.v. Zbyněk Roušar (Styčný a repatriační dôstojník pri 2. britskej armáde, Nemecko)


6.5.1979 Zemřel armádní generál Otakar Rytíř (1. vojenský okruh, velitel)15.9.1979 Zemřel plukovník Rudolf Bejkovský

23.3.1982 Zemřel - Jan Pelnář (ministr vnitra)


25.3.1982 Zemřel brigádní generál Karel Štěpánský

21.1.1983 Zemřel major Jozef Kopka (velitel 1. letky 11. stíhacího leteckého pluku)


7.9.1986 Zemřel sborový generál Vladimír Drnec (velitel Velitelství dělostřelectva hlavního štábu)


16.3.1987 Zemřel plukovník Mikuláš Lisický (1. čs. smíšená letecká divize zástupce velitele
)

1.1.1988 Zemřel podplukovník Emil Novotný (náčelník štábu Hlavního vojenského velitelství )

25.3.1988 V Bratislave sa konala tzv. Sviečková manifestácia za náboženské a občianske práva, organizovaná katolíckymi aktivistami.


21.4.1988 Zemřel podplukovník Vladimír Daněk (06.04.1976-31.10.1978 Velitel 1. letky )


29.3.1990 Československá socialistická republika sa premenováva na Česko-slovenská federatívna republika.


18.9.1998 Zemřel generálmajor v zálohe Ján Repaský


3.1.2000 Zemřel generálporučík Ferdinand Hanzal (náčelník Hlavní technické správy)


20.3.2001 Zemřel major Bohuslav Jiroušek (DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
)


5.4.2002 Zemřel generálporučík Josef Brož (velitel 64. ženijní brigády)


30.4.2002 Zemřel generálporučík Jozef Remek (velitel 34. stíhací bombardovací letecké divize
)


17.5.2007 Zemřel generálmajor vo výslužbe Anton Rašla (námestník hlavného vojenského prokurátora v Bratislave (1948)
)


21.5.2007 Zemřel generálporučík Jaromír Machač (náčelník vojenské kanceláře presidenta republiky
)
24.11.2008 Zemřel plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)


8.12.2012 Zemřel podplukovník v.v. Karel Vaš (zástupca prednostu Obranného spravodajství (OBZ)
)


30.4.2013 Zemřel generálplukovník Karel Rusov (Generální štáb, náčelník)15.3.2015 Zemřel generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe Marián Mikluš (zástupca riaditeľa sekcie logistiky MOSR (1993-1998)
)
24.5.2016 Zemřel generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)

15.2.2017 Zemřel generálmajor v zálohe Milan Podhoráni (veliteľ 3. delostreleckého pluku (1981-1985)
)


26.3.2017 Zemřel generálplukovníkvo výslužbe Jozef Hrebík (veliteľ 1. armády(1977-1981)
)

15.3.2018 Zemřel plukovník Vlastimil Gallat (velitel: 65. výsadkový prapor)

20.4.2019 Zemřel - Peter Colotka (predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky)
20.4.2020 Zemřel plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-socialisticka-republika-1960-1990-t90750#640971Verze : 0
MOD