Main Menu
User Menu

Československá socialistická republika [1960-1990]

Czechoslovak Socialist Republic

     
Název:
Name:
Československá socialistická republika
Originální název:
Original Name:
Československá socialistická republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie 1)
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Prezidenti Československa
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá lidová armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Německá spolková republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika (do 1989), Polská republika (od 1989), SSSR, Maďarská lidová republika
Vznik:
Independence:
11.07.1960 přejmenováním Československé republiky
Zánik:
Dissolution:
28.03.1990 přejmenována na Československou federativní republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) nešlo o demokracii ale o vládu jedné strany - Komunistické strany Československa
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-socialisticka-republika-1960-1990-t90750#339416Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-socialisticka-republika-1960-1990-t90750#640971Verze : 0
MOD