Main Menu
User Menu

Československá republika [1945-1960]

     
Název:
Name:
Československá republika
Originální název:
Original Name:
Československá republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie1)
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Prezidenti Československa
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
1945-RRRR Československá armáda
RRRR-1960 Československá lidová armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Německá spolková republika, Německá demokratická republika, Polská republika, SSSR, Maďarská republika
Vznik:
Independence:
09.05.1945 zánikem Slovenské republiky a Protektorátu Čechy a Morava2)
Zánik:
Dissolution:
10.07.1960 přejmenována na Československou socialistickou republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) od 25.02.1948 nešlo o demokracii ale o vládu jedné strany - Komunistické strany Československa.
2) za datum vzniku lze označit i 4.4.1945 kdy byla ustanovena 1. poválečná vláda ČSR a nebo kterýkoliv den po 6.10.1944 kdy na území republiky (nepočítám území Podkarpatské Ukrajiny) vstoupili Československé zahraniční jednotky.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-republika-1945-1960-t90751#339417Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-republika-1945-1960-t90751#644540Verze : 0
MOD