Československá republika [1940-1960]

Czechoslovak Republic
     
Název:
Name:
Československá republika Czechoslovak Republic
Originální název:
Original Name:
Československá republika
Hlavní město:
Capital:
Praha Prague
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie1) parliamentary democracy1)
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Prezidenti Československa
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
1945-RRRR Československá armáda
RRRR-1960 Československá lidová armáda
1945-RRRR Czechoslovak Army
RRRR-1960 Czechoslovak people's Army
Rozloha:
Area:
127900 km2 49382.47 mi2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa Central Europe
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Německá spolková republika, Německá demokratická republika, Polská republika, SSSR, Maďarská republika Republic of Austria,
Vznik:
Independence:
09.07.1940 v exile, Prozatímní státní zřízení2)
09.07.1940 Czechoslovak government-in-exile2)
Zánik:
Dissolution:
10.07.1960 přejmenována na Československou socialistickou republiku
10.07.1960 rename to Czechoslovak Socialist Republic
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Czech
Slovaks
Moravian
Poles
Germans
Hungarians
Ukrainians
Romani
Russians
Silesians
other
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) od 25.02.1948 nešlo o demokracii ale o vládu jedné strany - Komunistické strany Československa.
2) za datum vzniku lze označit i 4.4.1945 kdy byla ustanovena 1. poválečná vláda ČSR a nebo kterýkoliv den po 6.10.1944 kdy na území republiky (nepočítám území Podkarpatské Ukrajiny) vstoupili Československé zahraniční jednotky.
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-republika-1940-1960-t90751#339417 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více