Main Menu
User Menu

Československá federativní republika [1990-1990]

Česko-slovenská federatívna republika

     
Název:
Name:
Československá federativní republika
Originální název:
Original Name:
Československá federativní republika / Česko-slovenská federatívna republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Havel, Václav
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Spolková republika Německo, Polská republika, SSSR, Maďarská republika
Vznik:
Independence:
29.03.1990 přejmenováním Československé socialistické republika
Zánik:
Dissolution:
23.04.1990 přejmenována na Českou a Slovenskou federativní republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-federativni-republika-1990-1990-t90749#339415Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost25.5.1934 Narodil se generálmajor Jiří Diviš (náčelník Správy zahraničních vztahů)24.12.1937 Narodil se generálmajor Jan Hevera (náčelník Hlavního týlu MNO)
9.4.1940 Narodil se generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
1.12.1941 Narodil se generálmajor Jiří Egg (veliteľ 13. tankovej divízie (1981-1985)
)
27.3.1950 Narodil se plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)
18.4.1952 Narodil se brigádní generál Leo Klein (zdravotnický poradce a náčelník zdravotnického oddělení Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě
)
26.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe František Butko (veliteľ 2. armádneho zboru (1997-1999)
)
17.4.1954 Narodil se brigádní generál Rudolf Urban (rektor velitel Univerzity obrany
)
28.4.1957 Narodil se plukovník Stanislav Bero (riaditeľ Vojenskej polície)
29.4.1957 Narodil se brigádní generál Jan Vachek (velitel Velitelství vzdušných sil
)9.7.1957 Narodil se brigádní generál Andor Šándor (náčelník Vojenské zpravodajské služby
)
8.5.1958 Narodil se brigádní generál Zdeněk Jakůbek (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky)
8.5.1960 Narodil se generálmajor Bohuslav Dvořák (ředitel odboru vzdušných sil sekce MO
)
27.3.1961 Narodil se generálmajor Jiří Baloun (první zástupce náčelníka Generálního štábu)
8.5.1961 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe Jaroslav Kuča (tajomník ministra obrany (2001-2002)
)
18.4.1965 Narodil se plukovník Ján Bujňák (náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl (2012)
)
28.4.1967 Narodil se plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)


29.3.1990 Československá socialistická republika sa premenováva na Česko-slovenská federatívna republika.


23.4.1990 Česko-slovenská federatívna republika sa premenováva na Česká a Slovenská federatívna republika
24.11.2008 Zemřel plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)
24.5.2016 Zemřel generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
20.4.2020 Zemřel plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-federativni-republika-1990-1990-t90749#640973Verze : 0
MOD