Main Menu
User Menu

Československá federativní republika [1990-1990]

Česko-slovenská federatívna republika

     
Název:
Name:
Československá federativní republika
Originální název:
Original Name:
Československá federativní republika / Česko-slovenská federatívna republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Havel, Václav
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Spolková republika Německo, Polská republika, SSSR, Maďarská republika
Vznik:
Independence:
29.03.1990 přejmenováním Československé socialistické republika
Zánik:
Dissolution:
23.04.1990 přejmenována na Českou a Slovenskou federativní republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-federativni-republika-1990-1990-t90749#339415Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost25.5.1934 Narodil se generálmajor Jiří Diviš (náčelník Správy zahraničních vztahů)
9.4.1940 Narodil se generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
27.3.1950 Narodil se plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)
18.4.1952 Narodil se brigádní generál Leo Klein (zdravotnický poradce a náčelník zdravotnického oddělení Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě
)
26.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe František Butko (veliteľ 2. armádneho zboru (1997-1999)
)
17.4.1954 Narodil se brigádní generál Rudolf Urban (rektor velitel Univerzity obrany
)
28.4.1957 Narodil se plukovník Stanislav Bero (riaditeľ Vojenskej polície)
29.4.1957 Narodil se brigádní generál Jan Vachek (velitel Velitelství vzdušných sil
)
8.5.1958 Narodil se brigádní generál Zdeněk Jakůbek (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky)
8.5.1960 Narodil se generálmajor Bohuslav Dvořák (ředitel odboru vzdušných sil sekce MO
)
27.3.1961 Narodil se generálmajor Jiří Baloun (první zástupce náčelníka Generálního štábu)
8.5.1961 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe Jaroslav Kuča (tajomník ministra obrany (2001-2002)
)
18.4.1965 Narodil se plukovník Ján Bujňák (náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl (2012)
)
28.4.1967 Narodil se plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)


29.3.1990 Československá socialistická republika sa premenováva na Česko-slovenská federatívna republika.


23.4.1990 Česko-slovenská federatívna republika sa premenováva na Česká a Slovenská federatívna republika
24.11.2008 Zemřel plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)
24.5.2016 Zemřel generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
20.4.2020 Zemřel plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-federativni-republika-1990-1990-t90749#640973Verze : 0
MOD