Main Menu
User Menu

221. zajišťovací divize [1941-1944]

221st Security Division / 221. Sicherungs-Division

     
Název:
Name:
221. zajišťovací divize
Originální název:
Original Name:
221. Sicherungs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1941
Předchůdce:
Predecessor:
221. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
28.07.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1941-DD.06.1941 ?
DD.06.1941-DD.07.1941 VII. armádní sbor
DD.07.1941-DD.08.1941 4. armáda
DD.08.1941-DD.01.1942 rückwärtiges Heeresgebiet
DD.01.1942-DD.04.1942 LV. armádní sbor
DD.04.1942-DD.07.1942 rückwärtiges Heeresgebiet
DD.07.1942-DD.08.1942 XXXV. armádní sbor
DD.08.1942-DD.10.1943 rückwärtiges Heeresgebiet
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXXVI. tankový sbor
DD.11.1943-DD.01.1944 Velitelství branné moci Ostland
DD.01.1944-DD.06.1944 Wehrmacht-Befehlshaber Weißruthenien
DD.06.1944-28.07.1944 Skupina armád Střed
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.03.1941-05.07.1942 Pflugbeil, Johann (Generalleutnant)
05.07.1942-01.08.1943 Lendle, Hubert (Generalleutnant)
01.08.1943-05.09.1943 Böttger, Karl (Generalmajor)
05.09.1943-dd.03.1944 Lendle, Hubert (Generalleutnant)
dd.03.1944-28.07.1944 Schwerin, Bogislav von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1941-04.11.1941 Hübner, Karl (Hauptmann)
dd.02.1942-dd.06.1942 Benke, Richard (Major)
dd.06.1942-dd.09.1943 Kreidel, Helmuth (Oberstleutnant)
10.12.1943-DD.MM.RRRR Castell-Castell, Carl Friedrick zu (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.03.1941-28.07.1944 Pěší pluk 350
15.03.1941-28.07.1944 Policejní pluk 8 (I.)
15.03.1941-28.07.1944 Dělostřelecký pluk 221 (I.)
15.03.1941-28.07.1944 Divizní jednotky 221
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/221-zajistovaci-divize-1941-1944-t9957#405459Verze : 1
MOD
221. Sicherungs-Division
URL : https://www.valka.cz/221-zajistovaci-divize-1941-1944-t9957#30350Verze : 0
MOD