Main Menu
User Menu

Tanková divize Holstein [1945-1945]

Tank Division Holstein / Panzer-Division Holstein

     
Název:
Name:
Tanková divize Holstein
Originální název:
Original Name:
Panzer-Division Holstein
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.02.1945-DD.03.1945 ?
DD.03.1945-26.03.1945 3. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.02.1945-26.03.1945 Hesse, Joachim (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.02.1945-DD.03.1945 Pluk tankových granátníků 139
10.02.1945-DD.03.1945 Pluk tankových granátníků 142
10.02.1945-26.03.1945 Tankový oddíl 44
10.02.1945-21.03.1945 Tankový průzkumný oddíl 44

Ručně vyplněné položky:
10.02.1945-26.03.1945 Divizní jednotky 144
Čestný název:
Honorary Name:
10.02.1945-26.03.1945 Holstein
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Holstein-1945-1945-t9921#462276Verze : 0
MOD
Panzer-Division Holstein byla zformováva v Dánsku v únoru 1945 z jednotek 233. záložní tankové divize a výcvikových a náhradních jednotek z Pomořanska a Meklenburska. Byla dána k dispozici Skupině armád Visla a odvelena do Meklenburska. Zde se v sestavě 3. tanková armády účastnila obranných bojů na Odře a v druhé polovině března byla v oblasti Kolobřehu zdecimována.
Zbytky divize byly včleněny do 18. divize tankových granátníků, štáb byl použit pro v dubnu nově zformovanou Tankovou divizi Clausewitz.
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
de.wikipedia.org
www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Tankova-divize-Holstein-1945-1945-t9921#606734Verze : 0
MOD