Main Menu
User Menu

60. pěší divize (motorizovaná) [1940-1943]

60th Infantry Division (motorized)

60. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name:
60. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
60. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
60. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1940-DD.11.1940 Velitelství záložního vojska
DD.11.1940-DD.12.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.12.1940-DD.04.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.04.1941-DD.05.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1941-DD.06.1941 XI. armádní sbor
DD.06.1941-DD.07.1941 Velitelství záložního vojska
DD.07.1941-DD.08.1941 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.08.1941-DD.11.1941 II. armádní sbor
DD.11.1941-DD.01.1942 1. tanková armáda
DD.01.1942-DD.02.1942 III. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1942-DD.03.1942 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.03.1942-DD.04.1942 Mackensenova skupina
DD.04.1942-DD.06.1942 Kleistova armádní skupina
DD.06.1942-DD.07.1942 III. tankový sbor
DD.07.1942-DD.12.1942 XIV. tankový sbor
DD.12.1942-DD.01.1943 XI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.08.1940-DD.MM.RRRR Gdaňsk, ? /

Velitel:
Commander:
15.08.1940-15.05.1942 Eberhardt, Friedrich Georg (Generalleutnant)
15.05.1942-DD.11.1942 Kohlermann, Otto (Generalleutnant)
DD.11.1942-02.01.1943 Arenstorff, Hans Adolf von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.06.1942-DD.01.1943 Tankový oddíl 160

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
divize byla zničena u Stalingradu
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9869#390769Verze : 2
MOD
60. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9869#33466Verze : 0
MOD
1942Divizní jednotky 160 Division Units 160 Divisions-Einheit 160
protitankový oddíl (motorizovaný) 160 Anti-tank Section (motorized) 160 Panzerjäger-Abteilung (motorisiert) 160
motocyklový prapor 160 Motorcyclists Battalion 160 Kradschützen-Bataillon 160
průzkumný oddíl (motorizovaný) 160 Reconnaissance Section (motorized) 160 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 160
ženijní prapor (motorizovaný) 160 Pioneer Battalion (motorized) 160 Pionier-Bataillon (motorisiert) 160
spojovací oddíl 60. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 160 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 160
velitelství podpůrných jednotek 60. pěší divize (motorizované) Command of the Infantry Division Supply Unit (motorized) 160 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 160
administrativní služba 60. pěší divize (motorizované) Administrative Service 160 Verwaltungsdienste 160
zdravotnická služba 60. pěší divize (motorizované) Medical Service 160 Sanitätsdienste 160
veterinární rota 160 Veterinary Company 160 Veterinär-Kompanie 160
upravil: FiBe
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9869#30141Verze : 0
MOD
Operace:
Francie (08/1940 - 04/1941)
Jugoslávie (04/1941 - 11/1941)
Východní fronta - jižní sektor (11/1941 - 10/1942)
Stalingrad (10/1942 - 02/1943)
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9869#30142Verze : 0
MOD
Organizace:


Staff - štáb


Staff - štáb


160. Mapping Detachment (mot) - 160.motorizovaný mapový oddíl


Motorcycle Messenger Platoon - četa spojek na motocyklech


92. Infantry Regiment - 92.motorizovaný pěší pluk


Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa


Reconnaissance Company (mot) - motorizovaná průzkumná rota


Motorcycle Platoon - motocyklová četa


Pioneer Platoon - ženijní četa


3 x Battalion - 3 prapory


3 x Company (mot) - 3 motorizované roty


Machine Gun Company (mot) - motorizovaná kulometná rota


Motorcycle Platoon - motocyklová četa


Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl


Light Supply Column - lehká zásobovací kolona


120. Infantry Regiment - 120.pěší pluk


Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa


Reconnaissance Company (mot) - motorizovaná průzkumná rota


Motorcycle Platoon - motocyklová četa


Pioneer Platoon - ženijní četa


3 x Battalion - 3 prapory


3 x Company (mot) - 3 motorizované roty


Machine Gun Company (mot) - motorizovaná kulometná rota


Motorcycle Platoon - motocyklová četa


Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl


Light Supply Column - lehká zásobovací kolona


160. Motorcycle Battalion - 160.motocyklový prapor


3 x Company - 3 roty


Heavy Machine Gun Company (mot) - motorizovaná rota těžkých kulometů


Reconnaissance Company (mot) - motorizovaná průzkumná rota


Infantry Gun Section (mot) - motorizovaná sekce pěchotních děl


Panzerjäger Platoon (mot) - motorizovaná protitanková četa


Pioneer Platoon (mot) - motorizovaná ženijní četa


160. Panzerjäger Battalion - 160.protitankový prapor


Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa


3 x Panzerjäger Company (mot) - 3 motorizované protitankové roty


Heavy Machine Gun Company - rota těžkých kulometů


160. Reconnaissance Battalion - 160.průzkumný prapor


Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa


Armored Car Company - rota obrněných vozidel


Motorcycle Company - motocyklová rota


Heavy Reconnaissance Company - těžká průzkumná rota


Panzerjäger Platoon - protitanková četa


Pioneer Platoon - ženijní četa


Infantry Gun Section - sekce pěchotních děl


Reconnaissance Supply Column (mot) - motorizovaná průzkumná zásobovací kolona


160. Artillery Regiment - 160.dělostřelecký pluk


Support Detachment (mot) - motorizovaný podpůrný oddíl


Signals Platoon - spojovací četa


Weather Detachment - oddíl zásobování vodou


3 x Battalion - 3 prapory


Calibration Detachment (mot) - motorizovaný kalibrační oddíl


Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa


3 x Battery (mot) - 3 motorizované baterie


160. Signals Battalion - 160.spojovací prapor


Telephone Company (mot) - motorizovaná telefonická rota


Radio Company (mot) - motorizovaná radiová rota


Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona


160. Pioneer Battalion (mot) - 160.motorizovaný ženijní prapor


3 x Company (mot) - 3 motorizované roty


Brüko T (mot) - motorizovaná mostní rota T


Light Pioneer Supply Column (mot) - lehká motorizovaná ženijní zásobovací kolna


Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9869#30143Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 60. Infanterie Division (mot):


Friedrich-Georg Eberhardt 12/31/1941
Karl-Albrecht Groddeck 9/8/1941
Georg Hesse 12/31/1941
Franz Klitsch 1/22/1943
Fritz Mette 1/5/1943
Rudolf Petershagen 7/20/1942
Rolf Schneege 5/14/1941
Erich Schroeter 9/8/1941
Horst Wilcke 7/25/1942
Karl Willig 7/25/1942
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9869#33469Verze : 0
MOD