Main Menu
User Menu

101. myslivecká divize [1942-1945]

101st Jaeger Division

101. Jäger-Division

     
Název:
Name:
101. myslivecká divize
Originální název:
Original Name:
101. Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
101. lehká pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.07.1942-DD.08.1943 XXXXIV. armádní sbor
DD.08.1943-DD.10.1943 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 IV. armádní sbor
DD.11.1943-DD.02.1944 XXXXIV. armádní sbor
DD.02.1944-DD.04.1944 XXXXVI. tankový sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 III. tankový sbor
DD.05.1944-DD.08.1944 XI. armádní sbor
DD.08.1944-DD.02.1945 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 LXXVI. tankový sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 XXIX. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XXXXIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
06.07.1942-01.09.1942 Diestel, Erich (Generalleutnant)
01.09.1942-12.07.1944 Vogel, Emil Wilhelm (General der Gebirgstruppe)
12.07.1944-dd.05.1945 Aßmann, Walter (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
06.07.1942-20.10.1942 Ludendorff, Hans Joachim (Major)
20.10.1942-15.11.1943 Nagel, Gernot (Oberstleutnant)
15.11.1943-dd.05.1945 Vital, Franz (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.07.1942-08.05.1945 Myslivecký pluk 229

Ručně vyplněné položky:
06.07.1942-08.05.1945 Myslivecký pluk 228
06.07.1942-08.05.1945 Myslivecký pluk 229
06.07.1942-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 85
06.07.1942-08.05.1945 Divizní jednotky 101
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/101-myslivecka-divize-1942-1945-t9799#391806Verze : 1
MOD
101. Jäger-Division
URL : https://www.valka.cz/101-myslivecka-divize-1942-1945-t9799#29975Verze : 0
MOD
1942-1945Divizní jednotky 101 Division Units 101 Divisions-Einheit 101
protitankový oddíl 101 Anti-tank Section 101 Panzerjäger-Abteilung 101
průzkumný oddíl 101 Reconnaissance Section 101 Aufklärungs-Abteilung 101
polní doplňovací prapor 101 Field Replacement Battalion 101 Felderstatz-Bataillon 101
ženijní prapor 101 Pioneer Battalion 101 Pionier-Bataillon 101
spojovací oddíl 101. myslivecké divize Division Signal Section 101 Divisions-Nachrichten-Abteilung 101
velitelství podpůrných jednotek 101. myslivecké divize Commander of Division Supply Troop 101 Kommandeur der Divisions-Nachschubtruppen 101
administrativní služba 101. myslivecké divize Administration Service 101 Verwaltungsdienste 101
zdravotnická služba 101. myslivecké divize Medical Service 101 Sanitätsdienste 101
veterinární rota 101 Veterinary Company 101 Veterinär-Kompanie 101
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/101-myslivecka-divize-1942-1945-t9799#391807Verze : 0
MOD
101. Jäger-Division vstoupila do bojů u Charkova, postupovala na Kavkaz a ustupovala z Kubáně. Utrpěla těžké ztráty během bojů s Rudou armádou a partyzány. Přeložena na dolní Dněpr koncem roku 1943. obklíčena spolu s 1. Panzer-Armee v 03/ 1944 a jako zadní voj XLVI Panzerkorps se účastnila průlomu z obklíčení.


Zúčastnila se ústupových bojů Ukrajinou a v 10/ 1944 byla přeložena na Slovensko. Poté ustupovala Maďarskem do Rakouska kde ji zastihl konec války.Velitel:
Generalleutnant Erich Diestel (6.7. 1942 - 1.9. 1942)
General der Gebirgstruppen Emil Vogel (1.9. 1942 - 12 .7. 1944)
Generalleutnant Dr. Walter Aßmann (12.7. 1944 - 8.5. 1945)


Operace:
Východní fronta, jižní sektor (07/ 1942 - 10/ 1944)
Slovensko, Maďarsko, Rakousko (10/ 1944 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/101-myslivecka-divize-1942-1945-t9799#29978Verze : 0
MOD
Organizace:


228. Infantry Regiment - 228.pěší pluk
229. Infantry Regiment - 229.pěší pluk
85. Artillery Regiment - 85.dělostřelecký pluk
1. Battalion - 1.prapor
2. Battalion - 2.prapor
3. Battalion - 3.prapor
4. Battalion - 4.prapor
101. Panzerjäger Battalion - 101.protitankový prapor
101. Reconnaissance Battalion - 101.průzkumný prapor
101. Feldersatz Battalion - 101.polní doplňovací prapor
101. Signals Battalion - 101.spojovací prapor
101. Pioneer Battalion - 101.ženijní prapor
zásobovací jednotky
URL : https://www.valka.cz/101-myslivecka-divize-1942-1945-t9799#29979Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/101-myslivecka-divize-1942-1945-t9799#123959Verze : 0
MOD