Main Menu
User Menu

101. lehká pěší divize [1940-1942]

101st Light Infantry Division / 101. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name
101. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
101. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.12.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.07.1942
Nástupce:
Successor:
101. myslivecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.12.1940-DD.04.1941 LI. armádní sbor
DD.04.1941-DD.05.1941 LV. armádní sbor
DD.05.1941-DD.06.1941 11. armáda
DD.06.1941-DD.09.1941 LII. armádní sbor
DD.09.1941-DD.11.1941 XI. armádní sbor
DD.11.1941-DD.12.1941 XVII. armádní sbor
DD.12.1941-DD.01.1942 6. armáda
DD.01.1942-DD.02.1942 LII. armádní sbor
DD.02.1942-06.07.1942 XXXXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.12.1940-26.06.1941 Marcks, Erich (General der Infanterie)
26.06.1941-11.04.1942 Brauner von Haydringen, Josef (Generalleutnant)
11.04.1942-06.07.1942 Diestel, Erich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.12.1940-05.02.1942 Schöne, Volkmar (Oberstleutnant)
05.02.1942-06.07.1942 Ludendorff, Hans Joachim (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

10.12.1940-06.07.1942 Pěší pluk 228
10.12.1940-06.07.1942 Pěší pluk 229
10.12.1940-06.07.1942 Dělostřelecký pluk 85
10.12.1940-06.07.1942 Divizní jednotky 101
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/101-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9859#387487Verze : 1
MOD
1940-1942Divizní jednotky 101 Division Units 101 Divisions-Einheit 101
polní doplňovací prapor 101 Field Replacement Battalion 101 Felderstatz-Bataillon 101
protitankový oddíl 101 Anti-tank Section 101 Panzerjäger-Abteilung 101
průzkumný oddíl 101 Reconnaissance Section 101 Aufklärungs-Abteilung 101
ženijní prapor 101 Pioneer Battalion 101 Pionier-Bataillon 101
spojovací oddíl 101. lehké pěší divize Light Infantry Division Signal Section 101 leichte Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 101
podpůrná jednotka 101. lehké pěší divize Light Infantry Division Supply Unit 101 leichte Infanterie-Divisions-Nachschubführer 101
administrativní služba 101. lehké pěší divize Administrative Services 101 Verwaltungsdienste 101
zdravotnická služba 101. lehké pěší divize Medical Service 101 Sanitätsdienste 101
veterinární rota 101 Veterinary Company 101 Veterinärkompanie 101
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/101-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9859#387490Verze : 0
MOD
101. leichte Infanterie-DivisionOperace:
Německo (12/1940 - 06/1941)
Východní fronta - jižní sektor (06/1941 - 07/1942)
URL : https://www.valka.cz/101-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9859#30116Verze : 0
MOD