Main Menu
User Menu

Dělostřelecký divizní štáb ke zvláštnímu použití 312 [1943-1944]

312th Special Purpose Artillery Division Staff / Artillerie-Division-Stab z. b. V. 312

     
Název:
Name:
Dělostřelecký divizní štáb ke zvláštnímu použití 312
Originální název:
Original Name:
Artillerie-Division-Stab z. b. V. 312
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Vyšší dělostřelecké velitelství 312
Datum zániku:
Disbanded:
20.07.1944
Nástupce:
Successor:
Vyšší dělostřelecké velitelství 312
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.12.1943-01.04.1944 Raithel, Wilhelm (Generalleutnant)
01.04.1944-05.05.1944 Krause, Johannes (Generalmajor)
05.05.1944-20.07.1944 Friedrich, Rudolf (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

23.11.1943-20.07.1944 Štáb
23.11.1943-20.07.1944 Divizní kartotéka 312
23.11.1943-20.07.1944 Divizní zpravodajský oddíl 312
23.11.1943-20.07.1944 Automobilová rota 1/312
23.11.1943-20.07.1944 Automobilová rota 2/312
23.11.1943-20.07.1944 Dílenská rota 1/312
23.11.1943-20.07.1944 Dílenská rota 2/312
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-divizni-stab-ke-zvlastnimu-pouziti-312-1943-1944-t9784#398571Verze : 1
MOD
Operace:
Východní fronta - jižní sektor (12/1943 - 07/1944)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-divizni-stab-ke-zvlastnimu-pouziti-312-1943-1944-t9784#29941Verze : 0
MOD