Main Menu
User Menu

Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec [1961-1979]

Weather Aerological Post Žatec

     
Název:
Name:
Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
Originální název:
Original Name:
Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1979
Nástupce:
Successor:
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-01.09.1979 3. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1979 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1961-01.09.1979 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1979 VÚ 0000
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Povětrnostní radiosondážní stanice)
URL : https://www.valka.cz/Povetrnostni-radiosondazni-stanice-Zatec-1961-1979-t96100#454460Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Povětrnostní radiosondážní stanice
Originální název:
Original Name:
Povětrnostní radiosondážní stanice Žatec
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.08.1979
Nástupce:
Successor:
Povětrnostní radiolokační a radiosondážní středisko Žatec
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-31.08.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-31.08.1979 3. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-31.08.1979 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.09.1961-DD.MM.RRRR Vaněček, Jaroslav (nadporučík)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-

Zdroje:
Sources:
Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009;
(Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009)


URL : https://www.valka.cz/Povetrnostni-radiosondazni-stanice-Zatec-1961-1979-t96100#358025Verze : 0
Povětrnostní radiosondážní stanice


Radiosondážní stanice měla podle tabulek mírových počtů (01.09.1962):


Celkem 11 vojáků:
- Náčelník stanice
- 2 aerolog
- 2 starší mechanici
- 1 starší operátor
- 2 meteorolog
- 1 řidič-operátor
- 2 řidič-meteorolog


Technické prostředky:
- 1x radioteodolit "MALACHIT"
- 1x rádiový přijímač ( R-4)
- 1x mobilní Radiosondážní stanice RS-58
- 1x stříňový automobil P V3S
- 1x nákladní automobil T 111
- 1x přívěsná elektrocentrála EC 7,5kW


Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009;
(Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009)
URL : https://www.valka.cz/Povetrnostni-radiosondazni-stanice-Zatec-1961-1979-t96100#358064Verze : 0