Main Menu
User Menu

3. dopravní letecký pluk MNO [1993-1993]

3rd Transport Air Regiment of the Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
3. dopravní letecký pluk MNO
Originální název:
Original Name:
3. dopravní letecký pluk MNO
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
3. dopravní letecký pluk FMNO
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1993
Nástupce:
Successor:
6. smíšený dopravní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-31.10.1993 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
01.11.1993-31.12.1993 Štáb letectva a protivzdušné obrany Armády České republiky
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-31.12.1993 Praha, letiště
Velitel:
Commander:
01.01.1993-31.12.1993 Procházka, Jiří (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Letka vojenské policie
01.06.1993-31.12.1993 Dopravní letecká skupina Mošnov

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-31.12.1993 T. G. Masaryka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 3300
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/3-dopravni-letecky-pluk-MNO-1993-1993-t93543#350517Verze : 1


Mi-2 4526 v září 1993


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/510446
URL : https://www.valka.cz/3-dopravni-letecky-pluk-MNO-1993-1993-t93543#510447Verze : 0
MOD