Main Menu
User Menu

1. letka [1958-1968]

1st Squadron of 11th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
1. letka
Originální název:
Original Name:
1. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
2. letka
Datum zániku:
Disbanded:
12.06.1968
Nástupce:
Successor:
3. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-12.06.1968 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-12.06.1968 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1958-13.10.1960 Suchý, Václav (Kapitán)
13.10.1960-01.08.1961 Novák, Jaroslav (Kapitán)
01.08.1961-01.11.1967 Mitana, Jozef (Kapitán)
01.11.1967-12.06.1968 Malát, Jiří (Major)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1958-12.06.1968 MiG-15bis
01.10.1958-12.06.1968 MiG-15UTI
01.11.1963-12.06.1968 MiG-21F-13
01.01.1968-12.06.1968 MiG-21PFM
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#423371Verze : 0
MOD
Sestav pilotů k 01.02.1960
1. letka :
Velitel letky: kpt. Suchý Václav
Velitel roje kpt. Polášek Václav
Velitel roje npor. Vojtík Jiří
Velitel roje kpt. Eibel František
Starší pilot kpt. Malát Jiří
Starší pilot npor. Kadlec Milan
Starší pilot npor. Smýkal Zdeněk
Starší pilot npor. Ondra Jiří
Pilot npor. Popelka Josef
Pilot npor. Liberda Rud.
Pilot npor. Hrabal Mir.
Pilot npor. Hoferica Josef
Pilot npor. Maňour Josef
Pilot npor. Kodet Jiří
Pilot por. Smetana Josef
Pilot por. Sukup Josef

Zdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#340772Verze : 1
Sestav pilotů a rozdělení do rojů - stav k 13.10.1960
1. letka
Velitel letky: kpt. Novák Jaroslav
ZV letky: kpt. Polášek Václav
Letovod letky: kpt. Chadima Václav
Střelecký důst. letky: kpt. Eibel František
Velitel roje: kpt. Voráč Jan
Pilot npor. Hrabal Mir.
Starší pilot npor. Popelka Josef
Pilot npor. Hoferica Josef
Velitel roje: kpt. Malát Jiří
Pilot por. Kocour Jan
St. pilot npor. Bystrý Zdeněk
Pilot por. Pavel Bohumil
Velitel roje: npor. Vojtík Jiří
Pilot por. Smetana Josef
St. pilot npor. Liberda Rud
Pilot por. Sukup Josef
Velitel roje: kpt. Bartoň Miloslav
Pilot por. Valo Milan
St. pilot npor. Maňour Josef
Pilot por. Valentin Ladislav
Poznámka: Vzhledem k rozsáhlé reorganizaci k 01.09.1961 došlo k řadě přesunům funkcionářů i pilotů.


Zdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#373474Verze : 1
Sestav pilotů a rozdělení do rojů - stav k 01. 02. 1962
1. letka
Velitel letky: kpt. Mitana Jozef (VL 01.08.1961-31.10.1967)
ZV letky: kpt. Voráč Jan
Letovod : kpt. Vitásek Josef
Střelecký důst. letky: kpt. Sroka Zdeněk
Velitel roje: kpt. Hrabal Miroslav
Pilot por. Valentin Ladislav
Starší pilot por. Valo Milan
Pilot por. Kocour Jan
Velitel roje: kpt. Dvořák Jaromír
Pilot por. Pavel Bohuslav
St. pilot por. Bobek František
Pilot por. Knížka Josef
Velitel roje: por. Princ Jiří
Pilot por. Polončík Jozef
St. pilot por. Zámostný Václav
Pilot por. Cihlář Jiří

Stav letounů dle inženýrského hlášení k 12.04.1962 1. provozní skupina (zabezpečující 1. letku) - náčelník kpt. Konopka Lubomír :
1. roj: St. technik npor. Buršík
MiG-15bis: 3677, 3676, 3805
MiG-15UTI: 8822
2. roj: St. technik: kpt. Hrabáček
MiG-15bis: 3066, 3043, 3073, 3679
3. roj: St. technik: kpt. Brož Jan
MiG-15bis: 3802, 3913, 3937
MiG-15UTI: 2618
****************************************
Velitel pluku vydal 23.12.1962 zvláštní rozkaz č. 001/62:
„Bojová sestava pilotů v letkách do 30.04.1963“.
U 1. letky byli piloti rozděleni do 4 rojů :
1. roj:
kpt. Mitana, por. Valo, por. Bobek, por. Valentin
2. roj:
kpt. Sroka, kpt. Dvořák, ? Hlavica, por. Pavel
3. roj:
por. Princ, por. Polončík, por. Zámostný, por. Cihlář
4. roj:
kpt. Hrabal, por. Kocour, por. Eichelman, por. Velc

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
Kronika 11. slp
1. letka [1958-1968] - 1. letka (na MiG-15bis)
Stojící zleva: Valo, Voráč, Cihlář, Mitana – VL, Zámostný, Vitásek, Princ, Dvořák.
 V podřepu zleva: Valentin, Kocour, Bobek, ?
(Foto z vlasní sbírky - poskytl Jozef Mitana

1. letka (na MiG-15bis)
Stojící zleva: Valo, Voráč, Cihlář, Mitana – VL, Zámostný, Vitásek, Princ, Dvořák.
V podřepu zleva: Valentin, Kocour, Bobek, ?
(Foto z vlasní sbírky - poskytl Jozef Mitana

URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#373476Verze : 1
Sestava 1. letky
(po přeformování – květen 1963)
(Do základního "kádru" 1. letky byli převeleni tzv. perspektivní piloti - 4 od 1.slp a 2 od 7.slp)
Funkce: Jméno (původní útvar)
Velitel letky: kpt. Mitana Josef (11. slp)
Zástupce velitele letky: kpt. Voráč Jan (11. slp)
Letovod letky: kpt. Vitásek Josef (11. slp)
Střelecký důstojník letky: kpt. Sroka Zdeněk (11. slp)
Velitel roje: npor. Princ Jiří (11.slp)
Pilot por. Polončík Josef (11. slp)
Starší pilot npor. Zámostný Václav (11. slp)
Pilot npor. Pavel Bohumil (11. slp)
Velitel roje: kpt. Polcar Zdeněk (1.slp)
Pilot npor. Hofmann Radoš (1.slp)
Starší pilot npor. Oláh Jozef (1.slp)
Pilot npor. Konečný Stanislav (1.slp)
Velitel roje: kpt. Hrabal Miroslav (11.slp)
Pilot npor. Budínský Jan (7.slp)
Starší pilot npor. Kocour Jan (11.slp)
Pilot npor. Breburda Jaroslav (7.slp)
Letku tvořili „mladí″ piloti. Zvolené řešení, přeškolit tuto letku na Z-159F/MiG-21 znamenalo, že nebyl ohrožen pohotovostní systém a odpadlo dvojí přeškolení a přezbrojení (nejprve na MiG-19 a pak stejně na MiG-21).
Současně se s 1. letkou přeškolovali:
velitel pluku: mjr.Ing. Prelec Michal
Inspektor: mjr. Novák Jaroslav

Před koncem května 1963 odlétli na přeškolení technické části, které absolvovali ve VLÚ Košice a Prešov v době od 27. května do 22.června 1963.
Praktické přeškolení na Z-159F, (tak byl tehdy MiG-21F-13 označován) absolvovali v době od 15. července do 17. října 1963 ve Výcvikovém středisku letectva (VÚ 4450) na letišti Mladá. (Velitelem přeškolení byl mjr. Leinveber František.)

Zdroje: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#373481Verze : 2
22.12.1964 vydal velitel 11. slp zvláštní rozkaz ZR č. 001/64, v němž rozdělil piloty k přeškolení na jednotlivé typy letounů
u štábu a u letek. Také stanovil jejich nové sestavy.
1. letka:
V současnosti: na MiG-21F (zůstává)
Velitel letky: mjr. Mitana Jozef
ZV letky: kpt. Polcar Zdeněk
Letovod letky: kpt. Vitásek Josef
Střelecký důst. letky: kpt. Sroka Zdeněk
Velitel roje: npor. Princ Jiří
npor. Polončík Jozef
npor. Zámostný Václav
npor. Pavel Bohumil
Velitel roje: npor. Kocour Jan
npor. Breburda Jaroslav
npor. Oláh Jozef
npor. Hoffman Radoš
Velitel roje: npor. Hrabal Miroslav
npor. Budínský Jan
npor. Konečný StanislavZdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#373540Verze : 1
V létě 1968 byla k 11. slp zaváděna nová verze MiG-21PFM a určena k 1. letce místo MiG-21F-13.
Proto bylo rozkazem velitele 3. sPVOS č.079/68 z 12.06.1968 nařízeno provést na letišti Žatec, přeškolovací kurs na verzi PFM (od 17.06. do 06.07.1968).
Velitelem kurzu byl ustavoven pplk. Ing. Babica Stanislav – ITP SL 3. sPVOS;
Náčelník štábu kurzu : mjr. Zajíc Oldřich; ILS kurzu: mjr. Jež Vladimír (náčelník provozního oddělení)
Piloti, kteří se zúčastnili přeškolení:
pplk. Ing. Kastl Jozef (náčelník odd. SL 3.sPVOS),
pplk. Novák Jaroslav (letovod 11. slp,
mjr. Mitana Jozef (ITP 11. slp)
mjr. Malát Jiří (VL),
mjr. Polcar Zdeněk (ZVL),
mjr. Vitásek Josef (LL),
mjr. Brunclík Zdeněk (SDL),
kpt. Princ Jiří, kpt. Zámostný Václav, kpt. Breburda Jaroslav, kpt. Valo Milan, kpt. Hanuš Bohumil, kpt. Pavel Bohumil, kpt. Kocour Jan, npor. Liška Václav, npor. Hoffman Radoš, npor. Horčičko František, npor. Polončík Josef,
npor. Kletečka Václav.
***
Součastně bylo nařízeno přečíslování letek vyzbrojených MiGy 21 takto:
(Původně) Nově: Letka / výzbroj; Velitel letky:
- (původně 2. letka) 1. letka – MiG-21F-13 mjr. Palečný Jaromír
- (původně 3. letka) 2. letka – MiG-21PF mjr. Grebeníček Stanislav
- (původně 1. letka) 3. letka – MiG-21PFM mjr. Malát Jiří
(1. letce velel v období 01.11.1967-11.06.1968)
Změny/přečíslování se shodně týkají i příslušných provozních skupin.
(4. letka a 4. provozní skupina (MiG-17PF) zůstává bezezměn)


Zdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
30. výročí 3. divize PVOS (účelová publikace k oslavám)
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#373545Verze : 2
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1958-1968-t91041#662714Verze : 4