Main Menu
User Menu

North Kingstown, Stanice letecké národní gardy Quonset Point [1974- ]

Quonset Point Air National Guard Station / Quonset Point ANGS

     
Název:
Name:
Stanica letecké národní gardy Quonset Point
Originální název:
Original Name:
Quonset Point Air National Guard Station
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1898-30.06.1941 Camp Green
01.07.1941-DD.MM.1967 Naval Air Station Quonset Point (NAS Quonset Point)
DD.MM.1967-DD.06.1974 Naval Air Rework Facility Quonset Point (NARF Quonset Point)
Obec:
Municipality:
North Kingstown
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
41°35'49.05"N 71°24'35.75"W
Vznik:
Established:
DD.06.1974 premenovaním a prepodriadením
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
05.05.1941-DD.MM.RRRR
Hlídková peruť 52
Patrol Squadron 52
24.05.1941-01.07.1941
Hlídková peruť 53
Patrol Squadron 53
01.07.1941-21.12.1941
Hlídková peruť 72
Patrol Squadron 72
01.07.1941-25.10.1942
Hlídková peruť 73
Patrol Squadron 73
28.10.1941-01.03.1943
Hlídková peruť 82
Patrol Squadron 82
20.02.1942-15.05.1942
Hlídkové křídlo 7
Patrol Wing 7
01.04.1942-09.07.1942
Hlídková peruť 33
Patrol Squadron 33
05.04.1942-01.03.1943
Hlídková peruť 93
Patrol Squadron 93
DD.04.1942-02.06.1942
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
01.05.1942-01.11.1942
Hlídkové křídlo 9
Patrol Wing 9
18.05.1942-20.01.1943
Hlídková peruť 94
Patrol Squadron 94
09.06.1942-10.07.1942
26. pozorovací skupina
26th Observation Group
22.06.1942-08.01.1943
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
30.07.1942-12.08.1942
53. peruť RAF
No. 53 Squadron RAF
01.11.1942-24.08.1943
Letecké křídlo floty 9
Fleet Air Wing 9
01.01.1943-DD.MM.RRRR
Velitelství letectva floty v Quonsetu
Fleet Air Quonset
30.01.1943-13.02.1943
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
01.03.1943-04.07.1943
Bombardovací peruť 125
Bombing Squadron 125
01.03.1943-DD.12.1943
Bombardovací peruť 126
Bombing Squadron 126
06.03.1943-23.03.1943
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
06.04.1943-22.06.1943
Hlídková peruť 63
Patrol Squadron 63
30.04.1943-DD.05.1943
Bombardovací peruť 103
Bombing Squadron 103
27.07.1943-05.08.1943
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
01.08.1943-DD.MM.RRRR
849. námořní letecká peruť
849 Naval Air Squadron FAA
09.08.1943-23.08.1943
Hlídková peruť 209
Patrol Squadron 209
27.09.1943-23.10.1943
Bombardovací peruť 147
Bombing Squadron 147
18.10.1943-10.12.1943
Bombardovací peruť 132
Bombing Squadron 132
21.11.1943-24.01.1944
Bombardovací peruť 134
Bombing Squadron 134
03.12.1943-DD.05.1944
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
18.12.1943-11.05.1944
Hlídková peruť 84
Patrol Squadron 84
25.01.1944-24.02.1944
Bombardovací peruť 147
Bombing Squadron 147
07.02.1944-04.05.1944
Bombardovací peruť 129
Bombing Squadron 129
01.03.1944-01.03.1944
Torpédová peruť 81
Torpedo Squadron 81
01.04.1944-13.04.1944
Torpédová peruť 82
Torpedo Squadron 82
07.05.1944-01.10.1944
Hlídková peruť 206
Patrol Squadron 206
23.07.1944-01.10.1944
Bombardovací peruť 111
Bombing Squadron 111
01.10.1944-05.10.1944
Hlídková bombardovací peruť 111
Patrol Bombing Squadron 111
01.10.1944-01.11.1944
Hlídková bombardovací peruť 149
Patrol Bombing Squadron 149
01.10.1944-15.01.1945
Hlídková bombardovací peruť 206
Patrol Bombing Squadron 206
11.11.1944-07.04.1945
Hlídková bombardovací peruť 84
Patrol Bombing Squadron 84
13.11.1944-08.01.1945
Bombardovací peruť 82
Bombing Squadron 82
13.11.1944-08.01.1945
Torpédová peruť 82
Torpedo Squadron 82
29.11.1944-28.05.1945
Hlídková bombardovací peruť 92
Patrol Bombing Squadron 92
04.04.1945-30.05.1945
Hlídková bombardovací peruť 212
Patrol Bombing Squadron 212
19.05.1945-20.06.1945
Hlídková bombardovací peruť 143
Patrol Bombing Squadron 143
25.05.1945-30.05.1945
Hlídková bombardovací peruť 132
Patrol Bombing Squadron 132
DD.05.1945-04.06.1945
Hlídková bombardovací peruť 129
Patrol Bombing Squadron 129
01.06.1945-18.06.1945
Hlídková bombardovací peruť 145
Patrol Bombing Squadron 145
01.06.1945-02.07.1945
Hlídková bombardovací peruť 147
Patrol Bombing Squadron 147
23.06.1945-10.07.1945
Hlídková bombardovací peruť 127
Patrol Bombing Squadron 127
11.07.1945-DD.08.1945
Torpédová peruť 4
Torpedo Squadron 4
15.09.1945-DD.07.1946
Torpédová peruť 81
Torpedo Squadron 81
19.09.1945-DD.07.1946
Bombardovací peruť 81
Bombing Squadron 81
14.11.1945-DD.MM.RRRR
Bombardovací-stíhací peruť 18
Bomber-Fighter Squadron 18
14.11.1945-15.11.1946
Torpédová peruť 18
Torpedo Squadron 18
14.11.1945-03.09.1957
Útočná peruť 72
Attack Squadron 72
27.11.1945-15.11.1946
Bombardovací peruť 18
Bombing Squadron 18
15.01.1946-DD.MM.RRRR
Bombardovací-stíhací peruť 82
Bomber-Fighter Squadron 82
01.02.1946-15.11.1946
Bombardovací peruť 82
Bombing Squadron 82
DD.04.1946-15.11.1946
Torpédová peruť 82
Torpedo Squadron 82
15.05.1946-15.11.1946
Hlídková peruť 135
Patrol Squadron 135
15.11.1946-11.08.1948
Stíhací peruť 18A
Fighting Squadron 18A
15.11.1946-28.07.1948
Stíhací peruť 8A
Fighting Squadron 8A
15.11.1946-DD.01.1947
Střední hlídková peruť (pozemních letounů) 5
Medium Patrol Squadron (Landplane) 5
15.11.1946-11.08.1948
Útočná peruť 17A
Attack Squadron 17A
15.11.1946-11.08.1948
Útočná peruť 18A
Attack Squadron 18A
15.11.1946-27.07.1948
Útočná peruť 7A
Attack Squadron 7A
15.11.1946-27.07.1948
Útočná peruť 8A
Attack Squadron 8A
01.05.1947-25.06.1948
Stíhací peruť 9A
Fighting Squadron 9A
18.10.1947-01.09.1948
Střední hlídková peruť (pozemních letounů) 7
Medium Patrol Squadron (Landplane) 7
01.04.1948-03.04.1948
Letecká peruť včasné výstrahy 1
Air Early Warning Squadron 1
27.07.1948-15.02.1950
Útočná peruť 74
Attack Squadron 74
27.07.1948-30.11.1949
Útočná peruť 75
Attack Squadron 75
28.07.1948-03.01.1956
Stíhací peruť 72
Fighter Squadron 72
11.08.1948-04.03.1949
Stíhací peruť 172
Fighter Squadron 172
11.08.1948-01.02.1949
Útočná peruť 174
Attack Squadron 174
11.08.1948-11.01.1949
Útočná peruť 175
Attack Squadron 175
01.09.1948-04.12.1956
Hlídková peruť 7
Patrol Squadron 7
DD.09.1948-DD.04.1958
Hlídková peruť 8
Patrol Squadron 8
01.12.1949-15.02.1950
Stíhací peruť 91
Fighter Squadron 91
15.02.1950-30.04.1951
Stíhací peruť 34
Fighter Squadron 34
15.02.1950-DD.10.1957
Útočná peruť 75
Attack Squadron 75
26.09.1951-11.06.1952
Útočná peruť 859
Attack Squadron 859
28.09.1951-11.06.1952
Stíhací peruť 671
Fighter Squadron 671
15.05.1952-DD.MM.1954
Hlídková peruť 11
Patrol Squadron 11


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Pôvodný objekt v roku 1974 scivilnený (civilné letisko), na letisku pôsobí Letecká národná garda štátu Rhode Island
Zdroje:
Sources:
Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995


en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/North-Kingstown-Stanice-letecke-narodni-gardy-Quonset-Point-1974-t89270#536518Verze : 0
MOD
NAS Quonset Point


XX.XX.1898-30.06.1941 Camp Green
01.07.1941-XX.XX.1967 NAS Quonset Point
XX.XX.1967-XX.06.1974 NARF Quonset Point
XX.XX.1974-XX.XX.XXXX Quonset Point Air National Guard Station (dodnes)


41°35'49.05"N, 71°24'35.75"W


Dislokácia: North Kingstown, Rhode Island


História základna siaha do roku 1892, keď štát Rhode Island kúpili pozemky, ktoré o 6 rokov neskôr, po začatí vojny so 3panielskom venovali federálnej vláde. Na pozemkoch, nazývaných Quonset (skrátená verzia indiánskeho slova Seconiqueonset) vznikol výcvikový tábor Zelený (Camp Green). Táto základňa bola niekoľko ďalších desaťročí využívana na výcvik príslušníkov Národnej gardy štátu Rhode Island.


V roku 1939 si námorníctvo vyhliadlo základňu ako vhodné miesto pre leteckú základňu pre zabezpečenie letových operácií v severovýchodnej časti USA. Prvé hliadkové lietadlá začali zo základne operovať 17.12.1940 a letecká základňa námorníctva bola oficiálne otvorená 01.07.1941 a jej výstavba bol ukončená v októbri 1941.Počas 2. sv. vojny slúžila základňa aj ako výcvikvoé zariadenie pre dôstojníkov v zálohe absolvujúcich skrátený 90 dňový výcvik. Zo základne sa zároveň prevádzali hliadkové a protiponorkové lety od Argentie v Newfoundlande až po Cape May v New Yorku.


Po skončení vojny sa základňa stala jedným z opravárenských centier a v roku 1967 bola oficiálen premenovaná na Naval Air Rework Facility a v júni 1974 bola deaktivovaná. V súčasnej dobe je letisko používané pre civilnú prevádzku a pre potreby Leteckej Národnej Gardy štátu Rhode Island (Quonset Point Air National Guard Station).

Zdroj: en.wikipedia.org
Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
URL : https://www.valka.cz/North-Kingstown-Stanice-letecke-narodni-gardy-Quonset-Point-1974-t89270#332860Verze : 0
MOD
Jednotky dislokované na základni:NAS Quonset Point
XX.04.1942-XX.05.1944 VT-4
11.07.1945-XX.08.1945 VT-4
01.05.1947-25.06.1948 VF-9A
01.12.1949-15.02.1950 VF-91

Zdroj: Grossnick, Roy A.: Dictionary of American Naval Aviation Squadrons Volume I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons; Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, D.C., 1995
URL : https://www.valka.cz/North-Kingstown-Stanice-letecke-narodni-gardy-Quonset-Point-1974-t89270#332871Verze : 0
MOD