Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 15. divise [1945-1947]

15th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 15. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 15. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva 8. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 15. divise
01.10.1945-01.10.1947 15. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Kolín
01.10.1945-01.10.1947 Benešov

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 65
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 15
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 265
01.10.1945-01.03.1946 Dělostřelecký oddíl 82
01.03.1946-01.10.1946 Dělostřelecký pluk 57
01.10.1946-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 82

Ručně vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 15
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 65
01.10.1945-01.03.1946 Dělostřelecký oddíl 82
01.03.1946-01.10.1946 Dělostřelecký pluk 57
01.10.1946-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 82
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 265
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 2121-D Benešov
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-15-divise-1945-1947-t84603#311206Verze : 0
MOD