Main Menu
User Menu

Benešov

okr. Benešov

     
Název:
Name:
Benešov
Originální název:
Original Name:
Benešov
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Benešov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°47'01.51"N 14°41'13.82"E
Místní části:
Local Municipalities:
Baba, Bedrč, Benešov, Boušice, Buková Lhota, Červený Dvůr, Dlouhé Pole, Chvojen, Konopiště, Mariánovice, Okrouhlice, Pomněnice, Radíkovice, Úročnice, Vidlákova Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1038
Vojenské objekty:
Military Objects:

Pražské kasárny
Táborské kasárny
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
zámek Konopiště
zámek Vidlákova Lhota
Kostel sv. Mikuláše
Zřícenina Minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie
Piaristická kolej a kostel sv. Anny. K
Muzea:
Museums:
Muzeum umění a designu Benešov
Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov
Muzeum okresu Benešov
Osobnosti:
Personalities:
Schaller, Jaroslav - topograf
Sokol-Tůma, František - spisovatel
Scheiner, Josef - člen Mafie a starosta Sokola
Matiegka, Jindřich - antropolog
Novotný, Otakar - architekt
Horák, Jiří - etnograf
Nový, Karel - spisovatel
Vnouček, František - herec
Noha, Jan - básník
Kozák, Jiří - architekt
Vančura, Vladislav - spisovatel
Suk, Josef - hudební skladatel
Balík Alois - generál justiční služby
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-26.09.1936
Pěší pluk 48
48th Infantry Regiment
26.09.1936-24.09.1938
1. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 5
1st Company /Telegraph/ of the 5th Signal Battalion
26.09.1936-01.08.1937
2. rota /telefonní/ telegrafního praporu 5
2nd Company /Telephone/ of the 5th Signal Battalion
26.09.1936-01.08.1937
3. rota /telefonní/ telegrafního praporu 5
3rd Company /Telephone/ of the 5th Signal Battalion
26.09.1936-01.08.1937
4. rota /telefonní/ telegrafního praporu 5
4th Company /Telephone/ of the 5th Signal Battalion
26.09.1936-24.09.1938
5. rota /radiotelegrafní/ telegrafního praporu 5
5th Company /Radiotelegraphic/ of the 5th Signal Battalion
26.09.1936-24.09.1938
Náhradní rota telegrafního praporu 5
Depot Company of the 5th Signal Battalion
26.09.1936-24.09.1938
Telegrafní prapor 5, velitelství
Headquarters of the 5th Signal Battalion
01.08.1937-24.09.1938
2. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 5
2nd Company /Telegraph/ of the 5th Signal Battalion
01.08.1937-24.09.1938
3. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 5
3rd Company /Telegraph/ of the 5th Signal Battalion
01.08.1937-24.09.1938
4. rota /telegrafní/ telegrafního praporu 5
4th Company /Telegraph/ of the 5th Signal Battalion
27.09.1938-29.09.1938
Polní pošta 30
30th Field Post Office
10.10.1938-21.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 1. rychlé divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 1st Rapid Division
10.10.1938-21.10.1938
1. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 1st Rapid Division
10.10.1938-21.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 1. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 1st Rapid Division
10.10.1938-21.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 1. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 1st Rapid Division
10.10.1938-21.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 1. rychlé divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 1st Rapid Division
10.10.1938-DD.10.1938
Polní pošta 49
49th Field Post Office
10.10.1938-21.10.1938
Štáb 1. rychlé divise
Staff of the 1st Rapid Division
13.10.1938-17.10.1938
Polní pošta 14
14th Field Post Office
14.10.1938-17.10.1938
Polní pošta 30
30th Field Post Office
23.10.1938-24.10.1938
Polní pošta 54
54th Field Post Office
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 1/4 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 4th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 2/4 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 4th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 3/4 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 4th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/4 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 4th Battalion
15.07.1939-00.05.1944
Prapor 4
4th Battalion
20.07.1944-26.08.1944
Bojová skupina SS Schill
SS Battle Group Schill
01.01.1945-DD.MM.RRRR
Pluk tankových granátníků SS 38
38th SS Tank Grenadier Regiment
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 48
48th Infantry Regiment
DD.05.1945-DD.08.1945
113. gardový stíhací letecký pluk
113th Guards Fighter Aviation Regiment
DD.05.1945-DD.05.1945
7. mechanizovaný sbor
7th Mechanised Corps
01.06.1945-01.10.1950
Spojovací pluk 2
2nd Signal Regiment
00.09.1945-01.10.1945
15. divise
15th Division
15.09.1945-01.10.1946
12. tanková brigáda
12th Tank Brigade
01.10.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva 15. divise
15th Division Artillery Command
01.04.1946-01.11.1946
2. pěší brigáda
2nd Infantry Brigade
01.10.1947-01.10.1949
Pěší pluk 48
48th Infantry Regiment
01.01.1951-09.05.1955
30. mechanizovaný pluk
30th Mechanized Regiment
01.09.1951-01.11.1955
61. minometný pluk
61st Mortar Regiment
09.05.1955-01.10.1958
79. mechanizovaný pluk
79th Mechanised Regiment
DD.MM.1957-01.09.1961
8. průzkumný prapor
8th Reconnaissance Battalion
01.10.1958-01.11.1991
79. motostřelecký pluk
79th Motor Rifle Regiment
01.09.1961-01.09.1963
134. silniční stavební prapor
134th Road Construction Battalion
01.09.1961-01.09.1978
49. cisternový prapor
49th Fuel Tank Battalion
01.09.1963-DD.MM.1969
252. silniční prapor
252nd Road Battalion
31.12.1984-31.07.1992
45. cisternový prapor
45th Fuel Tank Battalion
01.11.1991-31.12.1992
79. mechanizovaný pluk
79th Mechanized Regiment
01.01.1993-30.06.1994
79. mechanizovaný pluk
79th Mechanized Regiment
01.07.1994-31.03.2004
41. mechanizovaný prapor
41st Mechanized Battalion
DD.MM.RRRR-01.10.1920
Pěší pluk 102
102nd Infantry Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.
r. 1930: 8 307 obyvatel (z toho 7 946 osob národnosti československé, 260 osob národnosti německé, 30 osob národnosti ruské a 24 osob národnosti židovské)
r. 2008: 16 682 obyvatel
Zdroje:
Sources:
http://www.benesov-city.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/adresa/s/benes/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ov
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#300331Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo [1918-1939]
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.11.1919-DD.MM.1939 Doplňovací okresní velitelství Benešov
DD.09.1936-DD.MM.RRRR Telegrafní prapor 5
DD.09.1938-DD.MM.RRRR rota Náhradního praporu 101
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006[/i]
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#173317Verze : 0
     
Období:
Period:
Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.1941-08.05.1945 Velitelství výcvikového prostoru Benešov
DD.MM.194R-08.05.1945 Cvičná kuchyň SS Benešov
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#360001Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-30.09.1945 Pěší pluk 48
01.10.1945-30.09.1947 Pěší prapor 48
01.10.1945-30.09.1950 Spojovací pluk 2
DD.MM.1946-DD.MM.1946 15. divise /rychlá/
DD.MM.1950-DD.MM.1950 Spojovací prapor 16
01.01.1951-DD.MM.1957 61. dělostřelecký pluk
01.01.1951-08.05.1955 30. mechanizovaný pluk
09.05.1955-30.09.1958 79. mechanizovaný pluk
01.10.1958-31.12.1992 79. motostřelecký pluk
DD.MM.1957-DD.MM.1961 8. průzkumný prapor
DD.MM.1961-DD.MM.1992 49. cisternový prapor
DD.MM.1961-DD.MM.1969 252. silniční prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_8.htm
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#401134Verze : 0
MOD
V období Protektorátu Čechy a Morava se ve městě nacházela věznice gestapa.


Zdroj: Místa utrpení a vzdoru
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#186428Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. prapor pěšího pluku č. 102
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 102
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 102
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 28
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 13
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#416055Verze : 0
MOD
Klášter piaristů s kostelem sv. Anny


Klášter piaristů (resp. Piaristická kolej) s kostelem sv. Anny byl vystaven v letech 1705 až 1715 na základě projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho. Zadavateli stavby byli hrabě Karel Přehorovský z Kvasejovic a Jan Josef z Vrbty (Vrby?). Jedná se o založení jedné z prvních středních škol řádu piaristů u nás. V areálu se nachází ambit, rajský dvůr kde na jedné ze stěn jsou sluneční hodiny. Samotný kostel sv. Anny se nachází v dolním rohu náměstí a je zde jednou z výrazných dominant. Byl prohlášen kulturní památkou. V současnosti se nachází v chodbě chrámu expozice o působení piaristického řádu.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2516
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#534016Verze : 1
Radnice
URL : https://www.valka.cz/Benesov-t43903#534017Verze : 0