Main Menu
User Menu

Městský stát Vatikán

Vatican City State

Status Civitatis Vaticanae

Český název:
Czech name:
Městský stát Vatikán
Originální název:
Original name:
Status Civitatis Vaticanae
Anglický název:
English name:
Vatican City State
Hlavní město:
Capital:
Vatikán
Státní zřízení:
Government type:
církevní stát / ecclesiastical
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
není / none
Úřední jazyk:
Languages:
italština / Italian
Měna:
Currency:
euro (EUR)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Papežská švýcarská garda / Pontifical Swiss Guard
Mezinárodní organizace:
International organizations :
CE (pozorovatel / observer), IAEA, Interpol, IOM (pozorovatel / observer), ITSO, ITU, ITUC, NAM (guest), OAS (pozorovatel / observer), OPCW, OSCE, UN (observer), UNCTAD, UNHCR, Union Latina (pozorovatel / observer), UNWTO (pozorovatel / observer), UPU, WFTU, WIPO, WTO (pozorovatel / observer)
Rozloha:
Area :
(km2)
0,44
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - bezejmenné místo (75 m) / unnamed location
nejnižší bod / lowest point - bezejmenné místo (19 m) / unnamed location
Klima:
Climate:
mírný pás, subtropy / temperate, subtropics
Geografická poloha:
Location:
jižní Evropa / Southern Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Itálie / Italy
Vznik:
Independence:
11.2.1929
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 826
Národnostní složení:
Ethnic groups :
Italové, Švýcaři, ostatní / Italians, Swiss, other
Náboženství:
Religions :
římskokatolické / Roman Catholic
ISO: VAT
Internetová doména:
Internet country code :
.va
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#310760Verze : 1
Státní útvary Datum Událost18.5.1920 Narodil se - Jan Pavel II. - (264 papež (16.10.1978-02.04.2005))


29.6.1931 pápež Píus IX publikuje encícliku Non abbiamo bisogno (‘nepotrebujeme’), v ktorej odsudzuje taliansky fašizmus


8.7.1933 vicekancelár Franz von Papen a sekretár svatej stolice Eugenio Pacelli (budúci Píus XII) podpisujú konkordát medzi krajinami ktoré reprezentujú.

25.1.1959 Jan XXIII vyhlasuje vytvorenie II Vatikánskeho koncilu

21.6.1963 conclave zvolí za pápeža Giovanni Montini ktorý následne príjma meno Pavel VI2.4.2005 Zemřel - Jan Pavel II. - (264 papež (16.10.1978-02.04.2005))


23.7.2013 Pontifik František vykoná prvú zahraničnú cestu do São Paulo
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#674162Verze : 0
MOD
Diskuse
Papežská švýcarská stráž? Slyšel jsi někdy spojení slov Švýcarská garda?
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#310771Verze : 0
Coorte elvetica
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#310790Verze : 0
MOD