Main Menu
User Menu

Městský stát Vatikán

Vatican City State

Status Civitatis Vaticanae

Český název:
Czech name:
Městský stát Vatikán
Originální název:
Original name:
Status Civitatis Vaticanae
Anglický název:
English name:
Vatican City State
Hlavní město:
Capital:
Vatikán
Státní zřízení:
Government type:
církevní stát / ecclesiastical
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
není / none
Úřední jazyk:
Languages:
italština / Italian
Měna:
Currency:
euro (EUR)
Ozbrojené složky:
Military branches:
Papežská švýcarská garda / Pontifical Swiss Guard
Mezinárodní organizace:
International organizations :
CE (pozorovatel / observer), IAEA, Interpol, IOM (pozorovatel / observer), ITSO, ITU, ITUC, NAM (guest), OAS (pozorovatel / observer), OPCW, OSCE, UN (observer), UNCTAD, UNHCR, Union Latina (pozorovatel / observer), UNWTO (pozorovatel / observer), UPU, WFTU, WIPO, WTO (pozorovatel / observer)
Rozloha:
Area :
(km2)
0,44
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - bezejmenné místo (75 m) / unnamed location
nejnižší bod / lowest point - bezejmenné místo (19 m) / unnamed location
Klima:
Climate:
mírný pás, subtropy / temperate, subtropics
Geografická poloha:
Location:
jižní Evropa / Southern Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Itálie / Italy
Vznik:
Independence:
11.2.1929
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 826
Národnostní složení:
Ethnic groups :
Italové, Švýcaři, ostatní / Italians, Swiss, other
Náboženství:
Religions :
římskokatolické / Roman Catholic
ISO: VAT
Internetová doména:
Internet country code :
.va
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:
Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#310760Verze : 1
Papežská švýcarská stráž? Slyšel jsi někdy spojení slov Švýcarská garda?
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#310771Verze : 0
Coorte elvetica
URL : https://www.valka.cz/Mestsky-stat-Vatikan-t84524#310790Verze : 0
MOD